0

Evropa pred izazovima: Lisabonska strategija rasta i zaposlenosti

Vreme čitanja: 5 minuta EU ozbiljno kasni sa ostvarivanjem tzv. Lisabonske strategije, odnosno pretvaranjem Unije u najkonkuretniju ekonomiju do kraja ove decenije. Izveštaj grupe stručnjaka na čelu sa bivšim holandskim premijerom Vilom Kokom, objavljen početkom novembra, objašnjava razloge polovičnog uspeha i predlaže neka rešenja. Prenosimo deo o najvažnijim izazovima pred kojima se Unija nalazi.

0

Zašto mrzim decu

Vreme čitanja: 3 minuta Kakvo društvo stvaramo za našu decu? Jer kada sve pukne, i naša deca ili njihova deca se probude, mrzeće današnje dečije eksploatatore. Ni mi ostali nećemo izbeći krivici: naši potomci će nas mrzeti što nismo zaustavili finu tiraniju dok smo mogli.

0

Socijalizam je zlo

Vreme čitanja: 3 minuta Šta je socijalizam? Promašićemo metu ako kažemo da je socijalizam program levičara i Demokratske partije. Prema marksističkom učenju, socijalizam je društveno stanje na prelasku iz kapitalizma u komunizam, u kojem privatno vlasništvo i svojinska...

0

Evropski problemi i njihova lažna rešenja

Vreme čitanja: 4 minuta Potrebna nam je Nova Evropa, Evropa bez evropejstva. Krenimo ka Evropi ekonomske slobode, Evropi male i ograničene vlade, Evropi bez državnog paternalizma, Evropi bez pseudomoralne političke korektnosti, Evropi bez intelektualnog snobizma i elitizma, Evropi bez nadnacionalnih i centralističkih ambicija. Ako neko s one strane okeana označava ovu vrstu Evrope izrazom “Nova Evropa” onda to može biti samo dobro. Moram da naglasim da smo mi još uvek vrlo daleko od toga

0

Coase IIa

Vreme čitanja: 4 minuta Razlika između mene i Slaviše iz koje proizlazi različit tretman Kouza nije ona između vrednosne neutralnosti i normativizma, nego između deduktivnog i empirističkog metoda.