Tagged: ekonomija

0

Ja, olovka

Klasik Leonarda Rida iz 1958. u kome se na literarizovani način objašnjava upotreba znanja u društvu.

1

Upotreba znanja u društvu

Predstavljamo jedan od najbitnijih ekonomskih i metodoloških tekstova XX veka u kome Fridrih fon Hajek obrazlaže zašto je tržišno formiranje cena, kao mehanizam disperzije individualnog znanja, jedini mogući poredak ekonomije.

0

Fiksni kurs za dinar

Politika targetiranja inflacije i rukovođeno plivajućeg kursa koju sprovodi Narodna banka Srbije je pogrešna. Fiksni kurs dinara, uz strogo poštovanje određenih pravila, je mnogo bolje rešenje za ekonomiju Srbije.

0

Srećizam – jeziva nova ekonomija zadovoljstva

Savremena ekonomska nauka, natopljena utilitarnim i matematčkim pristupom i pod sve većim uticajem psihologa – biheviorista, ima sve više uticaja na političke odluke. Deirdre McClockey u ovom eseju pokazuje do koje mere seže kvazi-naučnost i supstancijalna plitkost te nove ekonomike, sakrivene iza matematičkih formula i statističkih generalizacija.

Ekonomija i pseudoekonomija

Ekonomija kao profesija je izdanak intervencionizma. Profesionalni ekonomista je osoba koja se specijalizovala u kreiranju različitih mera kojima se država upliće u rad privrede. Profesionalni ekonomista je stručnjak za privredno zakonodavstvo koje je danas, po pravilu, usmereno ka ometanju funkcionisanja tržišne ekonomije.