Author: Slaviša Tasić i Pavle Mihajlović

0

Fiksni kurs za dinar

Politika targetiranja inflacije i rukovođeno plivajućeg kursa koju sprovodi Narodna banka Srbije je pogrešna. Fiksni kurs dinara, uz strogo poštovanje određenih pravila, je mnogo bolje rešenje za ekonomiju Srbije.