O nama

Internet magazin Katalaksija časopis je posvećen promišljanju i promociji ideja klasičnog liberalizma u segmentu politike, ekonomije i kulture. Prevashodna orijentacija časopisa je teorijska, mada su u njemu prisutni i prilozi iz sfere dnevne politike i aktuelne ekonomske analize.

Katalaksija je prvi časopis ovog tipa nastao u Srbiji nakon pada komunizma i raspada Jugoslavije. Osnovan je 2003. godine, ali je prva verzija ugledala svetlo dana početkom 2004. godine.

U njemu se objavljuju klasični tekstovi liberalne političke filozofije i teorije, intervjui sa vodećim liberalima iz zemlje i sveta, prilozi domaćih autora i kritički osvrti na najnovije publikacije.

Internet časopis Katalaksija postaje zvanično glasilo Liberalnog centra Katalaksija 2006. godine.