Leonard Rid

0

Ja, olovka

Klasik Leonarda Rida iz 1958. u kome se na literarizovani način objašnjava upotreba znanja u društvu.