Volter Vilijams

1

Samonametnuto siromaštvo

Kako Zapad može pomoći siromašnim zemljama? Najveći deo onog što je potrebno, a to je vladavina prava, nezavisno sudstvo, ograničena vlada i privatna vlasnička prava, Zapad ne može obezbediti. Jedini ispravan način pomoći je smanjenje uvoznih barijera.

0

Kapitalizam i običan čovek

Kapitalizam je relativno nova pojava u ljudskoj istoriji. Pre kapitalizma su ljudi sticali veliko bogatstvo pljačkom, otimačinom i porobljavanjem svojih bližnjih. Kapitalizam je omogućio da se obogatite služeći svojim bližnjima.

0

Socijalizam je zlo

Šta je socijalizam? Promašićemo metu ako kažemo da je socijalizam program levičara i Demokratske partije. Prema marksističkom učenju, socijalizam je društveno stanje na prelasku iz kapitalizma u komunizam, u kojem privatno vlasništvo i svojinska...

0

Bolest apismenta

Domaćim i stranim kritičarima spoljne politike predsednika Buša zajedničke su karakteristike i vizije koje su u prošlosti uzrokovale haos svetskih razmera i neizrecivi gubitak ljudskih života. Ti ljudi veruju da pregovori, politika apismenta i...