4

Zašto su intelektualci protiv kapitalizma?

Vreme čitanja: 11 minuta Iznenađujuće je što su intelektualci tako protiv kapitalizma. Druge grupe komparativnog socio-ekonomskog statusa ne pokazuju isti stepen protivljenja u istim srazmerama. Tako intelektualci predstavljaju jednu, u statističkom smislu, anomaliju.

0

Robert Nozik, filozof slobode

Vreme čitanja: 7 minuta Robert Nozik će biti upamćen po tome što se borio protiv konvencionalne mudrosti koja je propagirala veliku vladu i široka ovlašćenja političke moći, čime je sebi obezbedio mesto jednog od najvećih političkih filozofa dvadesetog veka.

0

Kapitalizam i običan čovek

Vreme čitanja: 3 minuta Kapitalizam je relativno nova pojava u ljudskoj istoriji. Pre kapitalizma su ljudi sticali veliko bogatstvo pljačkom, otimačinom i porobljavanjem svojih bližnjih. Kapitalizam je omogućio da se obogatite služeći svojim bližnjima.

0

Laissez-faire ili intervencionizam

Vreme čitanja: 3 minuta Laissez faire znači da svaka individua bira kako želi da sarađuje u društvenoj podeli rada; neka potrošači odluče šta proizvođači treba da proizvode. Planiranje znači: neka vlast sama odluči i sprovede svoju volju uz pomoć aparata prinude.

0

Država, sloboda i konflikti

Vreme čitanja: 9 minuta Osnovna stvar koju moramo naučiti jeste da nasilje i konflikti u društvu izviru iz mešanja politike u ekonomski proces, a ne iz dozvoljavanja samom procesu da nesmetano deluje.

0

Majkl Mur: prava “bela gluperda”

Vreme čitanja: 4 minuta Majk Mur nije običan milioner. Njegova aljkava, neuredna spoljašnjost je i fizički i intelektualno odbojna, toliko da ga ne shvatite za ozbiljno. A trebali biste! Na prvi pogled, Mur u svojim filmovima, TV emisijama...