Vaclav Klaus

0

Mi nismo na pobedničkoj strani

Za nekog poput mene koji je nakon pada komunizma aktivno učestvovao u pripremi i organizaciji radikalnih političkih i ekonomskih promena, svet u kome danas živimo predstavlja razočaranje. Mi danas živimo u društvu sa daleko više socijalizma i etatizma nego što smo mogli zamisliti.

0

Evropski problemi i njihova lažna rešenja

Potrebna nam je Nova Evropa, Evropa bez evropejstva. Krenimo ka Evropi ekonomske slobode, Evropi male i ograničene vlade, Evropi bez državnog paternalizma, Evropi bez pseudomoralne političke korektnosti, Evropi bez intelektualnog snobizma i elitizma, Evropi bez nadnacionalnih i centralističkih ambicija. Ako neko s one strane okeana označava ovu vrstu Evrope izrazom “Nova Evropa” onda to može biti samo dobro. Moram da naglasim da smo mi još uvek vrlo daleko od toga