Vil Kok

0

Evropa pred izazovima: Lisabonska strategija rasta i zaposlenosti

EU ozbiljno kasni sa ostvarivanjem tzv. Lisabonske strategije, odnosno pretvaranjem Unije u najkonkuretniju ekonomiju do kraja ove decenije. Izveštaj grupe stručnjaka na čelu sa bivšim holandskim premijerom Vilom Kokom, objavljen početkom novembra, objašnjava razloge polovičnog uspeha i predlaže neka rešenja. Prenosimo deo o najvažnijim izazovima pred kojima se Unija nalazi.