Teorija

0

Da li je libertarijanizam utopijski?

Kao što je poznato, nije tajna iz kog tabora dolazim. Ja sam libertarijanac. To znači da ja smatram da je primarno javno dobro, koje po značaju prevazilazi svaku drugu javnu akciju i legitimizuje onih...

4

Zašto su intelektualci protiv kapitalizma?

Iznenađujuće je što su intelektualci tako protiv kapitalizma. Druge grupe komparativnog socio-ekonomskog statusa ne pokazuju isti stepen protivljenja u istim srazmerama. Tako intelektualci predstavljaju jednu, u statističkom smislu, anomaliju.

0

Robert Nozik, filozof slobode

Robert Nozik će biti upamćen po tome što se borio protiv konvencionalne mudrosti koja je propagirala veliku vladu i široka ovlašćenja političke moći, čime je sebi obezbedio mesto jednog od najvećih političkih filozofa dvadesetog veka.

0

Kapitalizam i običan čovek

Kapitalizam je relativno nova pojava u ljudskoj istoriji. Pre kapitalizma su ljudi sticali veliko bogatstvo pljačkom, otimačinom i porobljavanjem svojih bližnjih. Kapitalizam je omogućio da se obogatite služeći svojim bližnjima.

0

Laissez-faire ili intervencionizam

Laissez faire znači da svaka individua bira kako želi da sarađuje u društvenoj podeli rada; neka potrošači odluče šta proizvođači treba da proizvode. Planiranje znači: neka vlast sama odluči i sprovede svoju volju uz pomoć aparata prinude.

0

Socijalizam je zlo

Šta je socijalizam? Promašićemo metu ako kažemo da je socijalizam program levičara i Demokratske partije. Prema marksističkom učenju, socijalizam je društveno stanje na prelasku iz kapitalizma u komunizam, u kojem privatno vlasništvo i svojinska...