Teorija

0

Putovanje kroz Katalaksiju

U ovom tekstu se ističu idejni i praktični aspekti pojma «katalaksija» koji se tumači kao ključna tačka filozofske misli Fridriha Hajeka i vrhunsko dostignuće liberalne tradicije. Razmatraju se uslovi potrebni za uspostavljanje takvog društvenog poretka koji je Hajek još nazivao i «Poredak slobode». Katalaksija je uslovljena individualnom slobodom, vladavinom prava, konstitucionalizmom i tržišnom privredom. Katalaksija i danas stoji kao suprotnost autoritarnim i kolektivističkim idejama i ideologijama. Ističe se i uloga katalaksije u političkom životu kroz istoriju.

0

Zašto je moderni liberalizam u defanzivi

Nekada je liberalizam predstavljao radikalnu društvenu filozofiju zato što se borio za slobodu… U međuvremenu su, međutim, reč „liberal“ uzurpirali zagovornici povratka na široko uplitanje države, braneći to neophodnošću da se „ljudi učine slobodnim“.

0

O strukturi privrede – ponovno isticanje nekih klasičnih osnova

Treba svakako da nastavimo sa analizom strukture privrede, da je podržimo i da tražimo konsenzus o sredstvima koja će učiniti strukturu sposobnijom da nam, kao subjektima, omogući da lakše postignemo ciljeve koje smo definisali i kojima težimo. Međutim, treba da se čuvamo intelektualne konfuzije u vezi sa pojmom privrede, ne treba da pružimo legitimno pokriće pojedincima i grupama koji žele da drugima nametnu svoje ciljeve. Čuvajmo se onih koji govore o ciljevima privrede.

0

Anarhokapitalizam: kritička bibliografija

Ovde su predstavljeni glavni spisi o anarho-kapitalizmu, koji se još može zvati i prirodnim poretkom, privatno-vlasničkom anarhijom, uređenom anarhijom, radikalnim kapitalizmom, privatno-pravno društvo ili društvo bez države. Namera autora nije bila da pruži sveobuhvatan spisak. U stvari, uključeni su samo radovi sa engleskog govornog područja koji su nedavno objavljeni i oni koji su u štampi.