Edvard Junkins

0

Nozikov libertarijanski okvir za utopiju

Nozikovi stavovi u knjizi “Anarhija, država i utopija”, umnogome se razlikuju od onih do kojih je došao Rols u “Teoriji pravde”. Po Noziku, država sa punim socijalnim osiguranjem je oblik pljačke a oporezivanje je isto što i prinudni rad.

0

Postmodernistička kuga

Postmodernizam predstavlja iracionalni odgovor današnjih intelektualaca na teorijski i praktični neuspeh socijalizma. Postmodernistička doktrina omogućava tim misliocima i političarima da nastave da se drže svojih verovanja u poražene ideje.