Politika

0

Moć i nemoć

Moralna hipokrizija evropkog antiamerikanizma ima svoje korene u resantimanu evropske volje za moć. Amerika i Evropa ne dele zajednički svet – poručuje Robert Kagan – to je iluzija koje se moramo osloboditi.

0

Live 8: Nemoralna borba Boba Geldofa

Manjak pomoći nije pravi razlog zašto Afrika pati; pravi razlog je manjak kapitalizma. Ako Geldof i njegova bratija zbilja žele da ukinu afričke dugove, onda treba da isprazne svoje bankovne račune.

0

Evropa pred izazovima: Lisabonska strategija rasta i zaposlenosti

EU ozbiljno kasni sa ostvarivanjem tzv. Lisabonske strategije, odnosno pretvaranjem Unije u najkonkuretniju ekonomiju do kraja ove decenije. Izveštaj grupe stručnjaka na čelu sa bivšim holandskim premijerom Vilom Kokom, objavljen početkom novembra, objašnjava razloge polovičnog uspeha i predlaže neka rešenja. Prenosimo deo o najvažnijim izazovima pred kojima se Unija nalazi.