Author: Žan-Fransoa Revel

2

Antiglobalizam = antiamerikanizam

Globalizacija prosto znači slobodu pokreta robe i ljudi, i prema njoj se ne može imati nasilnički i neprijateljski stav. Ali, iza ove bitke leži starija i fundamentalnija borba – borba protiv ekonomske liberalizacije i njenog predvodnika, a to su SAD.

0

Da li su francuski liberali bili liberalni?

“Većina Francuza više voli državu nego slobodu. Zato liberalni mislioci nisu imali više uticaja na naš politički život, ali oni nisu zagovarali nešto suprotno svom učenju” – piše Ravel u svojoj recenziji knjige Lisjena Žoma L’Individu effacé.