Žan-Fransoa Revel

2

Antiglobalizam = antiamerikanizam

Globalizacija prosto znači slobodu pokreta robe i ljudi, i prema njoj se ne može imati nasilnički i neprijateljski stav. Ali, iza ove bitke leži starija i fundamentalnija borba – borba protiv ekonomske liberalizacije i njenog predvodnika, a to su SAD.