Mark Štraus

0

Antisemitizam i antiglobalizam

Antisemitizam je ponovo u porastu, kaže Mark Štraus. Globalizacija se pripisuje Jevrejima – tradicionalnim kapitalističkim „zlikovcima“ – i na taj način se jevrejski narod okrivljuje za sve primećene negativne efekte rastuće integracije tržišta.