Robert Kagan

0

Moć i nemoć

Vreme čitanja: 5 minuta Moralna hipokrizija evropkog antiamerikanizma ima svoje korene u resantimanu evropske volje za moć. Amerika i Evropa ne dele zajednički svet – poručuje Robert Kagan – to je iluzija koje se moramo osloboditi.