0

Nekrolog socijalizmu

Vreme čitanja: 10 minuta Moralni kod koji leži u osnovi socijalizma jeste vrlo stari kult plemenskog žrtvovanja. On polazi od shvatanja čoveka kao žrtvene životinje morala jednakosti, koji je izručen volji kolektiva u svakoj tački svoje egzistencije.

0

Zapad mora pobediti

Vreme čitanja: 4 minuta Povodom 80-tog rođendana baronese Margaret Tačer, prenosimo njen govor koji je održala 22. decembra 2002. u prostorijama Heritidž fondacije.

0

Levičarske zablude o SAD

Vreme čitanja: 21 minuta Prenosimo polemiku koja se razvila na stranicama “Danasa” povodom teksta Ivana Jankovića “Levičarske zablude o SAD”

0

Moć i nemoć

Vreme čitanja: 5 minuta Moralna hipokrizija evropkog antiamerikanizma ima svoje korene u resantimanu evropske volje za moć. Amerika i Evropa ne dele zajednički svet – poručuje Robert Kagan – to je iluzija koje se moramo osloboditi.

0

Milošević u ogledalu Praxisa

Vreme čitanja: 7 minuta Polemika o Praxisu: Srbiji nije potrebna moralna osuda Miloševića niti katarza; ono što je potrebno jeste promena dominantne (levičarske) ideološke matrice. Filozofska revolucija a ne filozofija revolucije.

0

Da se ne zaboravi

Vreme čitanja: 7 minuta Današnji “antiglobalistički pacifizam” i “pacifizam anti-nuklearnog pokreta” osamdesetih deo su iste totalitarne matrice razmišljanja. Patetični antiratni (anti-američki) protesti i krilatice ponovo prizivaju komunistička polja smrti XX veka.