0

Da se ne zaboravi

Vreme čitanja: 7 minuta Današnji “antiglobalistički pacifizam” i “pacifizam anti-nuklearnog pokreta” osamdesetih deo su iste totalitarne matrice razmišljanja. Patetični antiratni (anti-američki) protesti i krilatice ponovo prizivaju komunistička polja smrti XX veka.

0

Praxis odiseja: Od marksističkog praxisa do nacional–socijalističke prakse

Vreme čitanja: 11 minuta Revolucionarna poezija jugoslovenskih praksisovaca predstavljala je intelektualni pledoaje i teodiceju nacional-socijalističkog ludila 90-ih. Reprintujemo tekst koji je uzburkao duhove i podstakao oštre rasprave “na levici”, očekujući nove reakcije…

1

Baj baj Bizmark

Vreme čitanja: 4 minuta Implementacija sistema socijalnog osiguranja i stvaranje tzv. blagostanja i socijalne pravde su kao vladini ciljevi postali jasna obeležja države još s kraja XIX veka. Slučaj Nemačke je naročito koristan za proučavanje. Ova zemlja je...