Ivan Janković i Borislav Ristić

0

Praxis odiseja: Od marksističkog praxisa do nacional–socijalističke prakse

Vreme čitanja: 11 minuta Revolucionarna poezija jugoslovenskih praksisovaca predstavljala je intelektualni pledoaje i teodiceju nacional-socijalističkog ludila 90-ih. Reprintujemo tekst koji je uzburkao duhove i podstakao oštre rasprave “na levici”, očekujući nove reakcije…