1

Srbija na Istoku

Analitičar Vukadinović je sada sam sebe smestio u poziciju koja je mnogo jasnija i prirodnija… On otvoreno podržava miloševićevsku politiku… Maske su popadale. Mislim da nešto kao “treća Srbija” više apsolutno ne postoji. Ako je ikad i postojalo.

0

Putovanje kroz Katalaksiju

U ovom tekstu se ističu idejni i praktični aspekti pojma «katalaksija» koji se tumači kao ključna tačka filozofske misli Fridriha Hajeka i vrhunsko dostignuće liberalne tradicije. Razmatraju se uslovi potrebni za uspostavljanje takvog društvenog poretka koji je Hajek još nazivao i «Poredak slobode». Katalaksija je uslovljena individualnom slobodom, vladavinom prava, konstitucionalizmom i tržišnom privredom. Katalaksija i danas stoji kao suprotnost autoritarnim i kolektivističkim idejama i ideologijama. Ističe se i uloga katalaksije u političkom životu kroz istoriju.

0

Učini kako kažem, ne kako ja činim

Levicarska hipokrizija ne ukazuje samo na lični moralni sunovrat ikona liberalne levice, već i nešto o njihovim idejama, da kada se radi o stvarima do kojih im je u životu najviše stalo ljudi sa liberalne levice ne poveravaju te stvari svojim idejama.

0

Estonsko čudo

Ova mala zemlja je dokaz da ako postoje volja, znanje i odgovarajuća podrška u skupštini, reforme će biti uspešne i vodiće povećanju i poboljšanju standarda cele nacije.

0

Pinoče – o poreklu jednog tabua

Ako liberali treba da očekuju da ih protivnici poštuju, onda moraju prvo da sami poštuju sopstvene principe. Konformizam može biti socijalna vrlina ali je intelektualni konformizam zapravo najsigurniji recept za intelektualni poraz.