0

Socijalizam: Problem vlasništva ili znanja?

Serijom nedavno objavljenih članaka u The Rewiev of Austrian Economics, Džozef Salerno je počeo da razdvaja često poistovećivane ekonomske i društvene teorije Ludviga fon Mizesa i Fridriha A. Hajeka. Naročito je pokazao da su njihova gledišta o socijalizmu bila potpuno različita – dokazujući u prilog tome da je Mizesov izvorni argument u takozvanoj debati o socijalističkoj kalkulaciji bio u celini ispravan i takođe predstavljao poslednju reč o tome, dok je Hajekov poseban prilog debati bio iz osnova pogrešan i samo povećao zbrku. Beleška koja sledi pružiće dodatno potkrepljenje Salernovoj tezi.

0

Mediji i zdravstvo

Juče je u Medija centru, u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) i Mreže za političku odgovornost, održana panel diskusija na temu “Mediji i zdravstvo”. Na skup su bili pozvani narodni poslanici, predstavnici ministarstava, civilnog društva, novinarskih udruženja i ambasada. Teme diskusije su bile vruće i aktuelne: problem neravnomerne zastupljenosti privatnog sektora zdravstva u medijima, uticaj ministarstva zdravlja na oblikovanje izveštavanja medija, kao i nedostatak javne debate o reformi i modelu zdravstva u Srbiji.

0

Golubovi glasonoše srpske ekonomije

Jučerašnju vest u dnevnom listu Blic da je formirana „ekonomska diplomatija“ sam primio sa dozom iznenađenja. Naime, kada je pre nekih šest meseci ministar Dinkić najavio mogućnost stvaranja „ekonomske diplomatije“ meni je ta njegova najava izgledala pre kao...

1

Uzroci krize

Prvo što bi iz ove krize trebalo da naučimo je koliko malo znamo o mogućim posledicama regulatornih mera. Ne zato što su regulatori nekompetentni ili zato što su političari sebični, nego zato što su ekonomske interakcije složene do te mere da niko ne može znati šta će se iz čega izroditi. Lek za to je dehomogenizacija tržišnog ponašanja – pustiti firme, banke i pojedince da sami sebe regulišu da bi opstali na tržištu. Tako se dobra poslovna praksa izdvaja, a loša nestaje. Nasuprot tome, regulacija homogenizuje ponašanje – kada se neka praksa uspostavi centralizovanom regulacijom, moguća greška se nameće svima. Regulacija sprečava takmičenje poslovnih praksi.

0

Poklon CD: Ideas for a Free Society

Ljubaznošću gospođe Linde Whetstone, predsednice International Policy Network, redakcija Katalaksije je dobila veći broj CD na kome se nalazi kompilacija gotovo svih važnijih tekstova teoretičara liberalizma. Odlučili smo da ih podelimo čitaocima koji nam se jave na mail redakcije.

0

Ravnopravnošću do profita

Gunila Arhen iz Švedske ima svoj program za edukaciju žena za liderske pozicije u firmama. Zanimljivo je da priča o ravnopravnosti polova u ovom slučaju, bar naizgled, ne traži logističku podršku u priči o ljudskim pravima, već u povećanju efikasnosti preduzeća. Više žena na pozicijama menadžera donosi veći profit.

0

Medvedev okreće leđa Putinu?

Taman kada su ovdašnji politikanti učinili sve da svima a najpre Rusima pokažu kako duboko veruju u slogan „i posle Putina Putin“ ruski predsednik Medvedev je uskomešao domaću i svetsku javnost govorom koji ukazuje na moguće razilaženje i razračunavanje sa putinovskim nasleđem ali i sa samim Putinom.

0

Intelektualna podrška terorizmu

Dok čitam ovo otvoreno pismo, pada mi na pamet anegdota o onom profesoru ničeancu, propovedniku učenja o natčoveku i arijevskoj rasi, kojem je njegov omiljeni student jednog dana doneo skalp Jevrejina, da se pohvali. Profesor je zabezeknuto zavapio: “Ali, nisam tako mislio…”