Ravnopravnošću do profita

Gunila Arhen iz Švedske ima svoj program za edukaciju žena za liderske pozicije u firmama. Zanimljivo je dapriča o ravnopravnosti polova u ovom slučaju, bar naizgled, ne traži logističkupodršku u priči o ljudskim pravima, već u povećanju efikasnosti preduzeća. Višežena na pozicijama menadžera donosi veći profit.„Na kraju je uvek važan profit. Žene doprinose tome. To je suština.Ako imate samo muškarce određene starosti bićete slepi iz istog razloga, jer nećete videtida se nešto menja. Time rizikujete poziciju preduzeća. Zbog toga je profitabilno imatikako žene tako i ljude drugih kultura.“Polnadiskriminacija nije dobra jer se time smanjuje profitabilnost preduzeća, jer žena,uverava nas Gunila Arhen, ponekad vidi bolje i dalje od muškarca, a time je istručnija. Da li je to sipanje novog vina u stare levičarske mešine statusnih prava, a sve pod krinkom priče od prirodnoj obdarenosti žena nekom vrstom menadžerske intuitivnosti? Izvesno. Ali je, ipak, interesantno ovo značenjsko pomeranje težišta argumentacije sa statusnog pitanja na pitanje stručnosti (dokazati da žena kao žena poseduje komparativne prednosti u odnosu na muškarca za lidersku poziciju).

Stručnosti profit su na prvom mestu – bar na rečima.

U skupštinu Srbije je ušao u proceduru Zakon o ravnopravnosti polova. Za razliku od preduzetne Šveđanke, Vlada Srbije i ministar Ljajić su ljubitelji starih vina i proverenih levičarskih mantri. Tako srpski ministar za rad i socijalnu politiku smatra da se”politika jednakih šansi” ostvaruje tako što će država, “preduzimanjem posebnih mera”, ženama garantovati jednakost ishoda pri zapošljavanju.

“Osnovna svrha zakona je stvaranje uslova za vođenje politike jednakih mogućnosti i ostvarivanja prava i žena i muškraca, preduzimanja posebnih mera isprečavanje i otklanjanje diskrimincije koja bi bila zasnovana na polu.”

Dakle, ministar Ljajić, ne smatra, recimo poput gospođe Arhen, da žene poseduju neke komparativne prednosti za lidersku poziciju u odnosu na muškarce, niti nam nudi bilo kakvo drugo opravdanje predloženih “mera” za ostvarivanje “ravnopravnosti muškaracai žena” pri zapošljavanju. One to, kao žene, naprosto zaslužuju.

Zaprofit i stručnost garantuje ministar Ljajić. Ne sumnjam da je po njemu sama ravnopravnost izuzetno profitabilna stvar. Ne bi je inače zagovarao.

Borislav Ristić