Polemike

0

Država blagostanja uništava porodicu

Vreme čitanja: 5 minuta Tendencija države je da razara porodicu. Država se boji ideje da ljudi mogu sami za sebe da obezbede ono što im je potrebno. Ova ideja ukida ulogu države kao institucije koja jedina može da obezbedi blagostanje. Porodica je opasna za opstanak države.

0

Francuska je komunistička zemlja!

Vreme čitanja: 12 minuta Intervju sa Sabin Erol o politici, Francuskoj i slobodi. Sabin Erol je urednik časopisa Liberté j’écris ton nom, i PR ideološke grupe i aktivističke organizacije na čelu novog, rastućeg pokreta za slobodu u Francuskoj.

0

Levičarske zablude o SAD

Vreme čitanja: 21 minuta Prenosimo polemiku koja se razvila na stranicama “Danasa” povodom teksta Ivana Jankovića “Levičarske zablude o SAD”

0

Milošević u ogledalu Praxisa

Vreme čitanja: 7 minuta Polemika o Praxisu: Srbiji nije potrebna moralna osuda Miloševića niti katarza; ono što je potrebno jeste promena dominantne (levičarske) ideološke matrice. Filozofska revolucija a ne filozofija revolucije.

0

Da se ne zaboravi

Vreme čitanja: 7 minuta Današnji “antiglobalistički pacifizam” i “pacifizam anti-nuklearnog pokreta” osamdesetih deo su iste totalitarne matrice razmišljanja. Patetični antiratni (anti-američki) protesti i krilatice ponovo prizivaju komunistička polja smrti XX veka.