Vedran Vuk

0

Država blagostanja uništava porodicu

Tendencija države je da razara porodicu. Država se boji ideje da ljudi mogu sami za sebe da obezbede ono što im je potrebno. Ova ideja ukida ulogu države kao institucije koja jedina može da obezbedi blagostanje. Porodica je opasna za opstanak države.