Ekonomija

0

Zašto ljudi trguju

Donosimo prevod eseja koji čini deo 4 poglavlja knjige Principi ekonomije (1871) rodonačelnika Austrijske škole, Karla Mengera. U ovom eseju Menger pažljivo preispituje teoriju razmene Adama Smita i konačno je zamenjuje novim gledištem, koje će postati poznato kao učenje o marginalističkoj teoriji koristi, i osnova austrijske škole ekonomije.

0

Evropski problemi i njihova lažna rešenja

Potrebna nam je Nova Evropa, Evropa bez evropejstva. Krenimo ka Evropi ekonomske slobode, Evropi male i ograničene vlade, Evropi bez državnog paternalizma, Evropi bez pseudomoralne političke korektnosti, Evropi bez intelektualnog snobizma i elitizma, Evropi bez nadnacionalnih i centralističkih ambicija. Ako neko s one strane okeana označava ovu vrstu Evrope izrazom “Nova Evropa” onda to može biti samo dobro. Moram da naglasim da smo mi još uvek vrlo daleko od toga