Karl Menger

0

Zašto ljudi trguju

Donosimo prevod eseja koji čini deo 4 poglavlja knjige Principi ekonomije (1871) rodonačelnika Austrijske škole, Karla Mengera. U ovom eseju Menger pažljivo preispituje teoriju razmene Adama Smita i konačno je zamenjuje novim gledištem, koje će postati poznato kao učenje o marginalističkoj teoriji koristi, i osnova austrijske škole ekonomije.