Author: Ivan Janković

0

Coase i slobodno tržište

Tasić u odbrani Kouza polazi od neoklasičnog razdvajanja ekonomije od prava i politike, i pretpostavlja da u slučaju eksternalija nemamo pravne parametre vlasništva. Međutim, u tipičnom kouzovskom primeru eksternih efekata mi imamo te kriterijume.

0

Why Serbia Should Not Join the EU

The need for the accession to the EU is not disputed by anyone in Serbia. It is identified with the blessings of Western life standards, a market economy and modern democracy. The ones that...

0

Između Smita i Hamilton-Štiglica

U svom čuvenom “Izveštaju o manufakturama”, napisanom pre više od 200 godina, Aleksandar Hamilton, jedan od američkih Očeva Utemeljivača, pružio je klasičan argument za ekonomski protekcionizam. Taj argument će mnogi ljudi nastaviti da ponavljaju...