Katalaksija Blog

2

Antiglobalizam = antiamerikanizam

Globalizacija prosto znači slobodu pokreta robe i ljudi, i prema njoj se ne može imati nasilnički i neprijateljski stav. Ali, iza ove bitke leži starija i fundamentalnija borba – borba protiv ekonomske liberalizacije i njenog predvodnika, a to su SAD.

0

Država je bila greška

Prikaz knjige Hansa H. Hopea “Demokratija: Bog koji je omanuo”. “Zamislite samo: rasprava koja prikazuje demokratiju u mnogo lošijem svetlu nego monarhiju, i to sa stanovišta strogih prava svojine i slobodnog preduzetništva.”

0

Marej N. Rotbard: G-din Libertarijanac

Rotbard je bio graditelj sistema. Nezadovoljan prethodnim pokušajima stvaranja “filozofije slobode”, Rotbard se trudio da stvori multidisciplinarni misaoni sistem čija je misao-vodilja bila borba između slobode i sile.

0

Da li su francuski liberali bili liberalni?

“Većina Francuza više voli državu nego slobodu. Zato liberalni mislioci nisu imali više uticaja na naš politički život, ali oni nisu zagovarali nešto suprotno svom učenju” – piše Ravel u svojoj recenziji knjige Lisjena Žoma L’Individu effacé.

0

Ludwig von Mises (1881-1973)

One of the most notable economists and social philosophers of the twentieth century, Ludwig von Mises, in the course of a long and highly productive life, developed an integrated, deductive science of economics based...

0

Ludvig fon Mizes (1881-1973)

Rotbardov kratak prikaz života i dela Ludviga fon Mizesa i razvoja austrijske škole ekonomije. Ovaj tekst napisan je oko 1990. i nikada ranije nije objavljen.

0

Libertarijanizam i libertinizam

Blokova revizija sopstvenih gledišta iz knjige Odbrana neodbranjivog: „Greška, koju sam pravio u mojim ranijim radovima, sada očigledna, jeste da ja nisam samo libertrijanac već i kulturni konzervativac”.