0

Kreativna destrukcija

Vreme čitanja: 19 minuta Da li su tržišna razmena i estetski kvalitet saveznici ili neprijatelji? Da li proces globalizacije smanjuje kulturnu raznovrsnost u svetu ili je povećava i šta se dobija a šta gubi u procesu kulturnog prožimanja, samo su neka od pitanja koje Koen postavlja. Na mnogo istorijskih i savremenih primera dokumentuje se nužnost međukulturnog prožimanja, a problematika autentičnosti kulture demistifikuje se upućivanjem na multikulturne osnove mnogih „tradicionalnih“ i „domaćih“ umetničkih proizvoda. Osnovnu tezu ovog rada predstavlja tvrdnja da povećanje tržišne razmene, koju sa sobom nužno donosi i proces globalizacije, utiče na povećanje krativnosti a ne na njeno smanjenje.

2

Kad kažemo antifašizam, ne mislimo na komunizam

Vreme čitanja: 3 minuta Antifašizam nije „bio oduvek prevashodno ideologija”, već upravo moralni i intelektualni stav. Dodao bih i etički, civilizacijski odnosno građanski. Vi, gospodine Jankoviću mislite suprotno, da je antifašizam ideologija. To je, po mom mišljenju, suštinska...

0

Kraj istorije i njene utvare

Vreme čitanja: 36 minuta Kada je došao rat u Iraku, i kad se pokazalo da sa njim ne ide sve kako treba, Fukujama je odlučio da indirektno distanciranje od sebe više nije dovoljno i shvatio je da mora da se do kraja pospe pepelom; njegovi novi radovi su između ostalog pokajničko “revidiranje” sopstvenih politički nekorektnih teza, i pokušaj da se održi vlastita reputacija u levičarskom intelektualnom establišmentu. Ideja kraja istorije je žrtva te njegove ambicije, jednako kao i podrška iračkom ratu

0

Ljudska priroda

Vreme čitanja: 5 minuta U prošlosti je to činila crkva, a sada to čini država: uporno prikazuju ljude kao slabe i često zle kreature, naglašavajući posebno (ili čak isključivo) njihove negativne osobine ili pripisujući svim ljudima (bilo kao mogućnost ili kao realnost) najgore osobine ozloglašene manjine ljudi.