Tajler Koen

0

Kreativna destrukcija

Da li su tržišna razmena i estetski kvalitet saveznici ili neprijatelji? Da li proces globalizacije smanjuje kulturnu raznovrsnost u svetu ili je povećava i šta se dobija a šta gubi u procesu kulturnog prožimanja, samo su neka od pitanja koje Koen postavlja. Na mnogo istorijskih i savremenih primera dokumentuje se nužnost međukulturnog prožimanja, a problematika autentičnosti kulture demistifikuje se upućivanjem na multikulturne osnove mnogih „tradicionalnih“ i „domaćih“ umetničkih proizvoda. Osnovnu tezu ovog rada predstavlja tvrdnja da povećanje tržišne razmene, koju sa sobom nužno donosi i proces globalizacije, utiče na povećanje krativnosti a ne na njeno smanjenje.