Osvrti i prikazi

0

Država je bila greška

Vreme čitanja: 5 minuta Prikaz knjige Hansa H. Hopea “Demokratija: Bog koji je omanuo”. “Zamislite samo: rasprava koja prikazuje demokratiju u mnogo lošijem svetlu nego monarhiju, i to sa stanovišta strogih prava svojine i slobodnog preduzetništva.”