Politički nekorektan vodič u kapitalizam

Pristup koji ovaj autor koristi rezultat je dugogodišnje profesure i bavljenja najčešće pravljenim logičkim greškama. Svoje predavačko iskustvo sa Mizes univerziteta je takođe iskoristio ne bi li propagirao austrijsku verziju ekonomije.

Njegova objašnjenja i primeri su jasni i prisiljavajući. Šta nije u redu sa zoniranjem? Marfi daje objašnjenje. Da li je eksternalizacija uništava Ameriku? Naprotiv, kaže Marfi: to je odlično za Amerikance! Moraju li se bogati odricati svog novca u ime socijalne pravde? Marfi kaže da bi nas sve to učinilo siromašnim.

Da li savezna administracija štiti od ekonomske depresije i inflacije? Upravo obratno, kaže on: savezna administracija je uzrok nestabilnosti.

Na mnogo načina ova knjiga predstavlja proizvod Mizes instituta. Marfi je izučio ekonomiju na Mizes univerzitetu (dok je svoj doktorat odbranio na New York univerzitetu) a onda počeo da predaje na institutu.

Ovo je možda najprijemčljiviji i intelektualno prisiljavajući uvod u ekonomiju slobodnog tržišta od pojave Hazlitove knjige Ekonomija u jednoj lekciji. Izvesno je da uvođenje u ekonomiju nikada nije bilo tako zabavno! Socialisti i kenzijanci će mrzeti ovu knjigu, ona će predstavljati glavni predmet ispoljavanja njihovih frustracija. Međutim, ukoliko je samo pročitaju, možda će nešto i naučiti.

Knjiga će sigurno postati bestseler ali i glavni izvor kontroverzi na univerzitetima. Prethodna knjiga iz ove edicje našla se na listi New York Times bestselera. Lepo je videti kako zahvaljujući ovoj knjizi austrijska perspektiva pravi još jedan prodor u javnoj sferi.

Neke od tema kojima se knjiga bavi:

– zašto je centralno planiranje neuspešno i zašto će uvek biti
– ponašanje cena na slobodnom tržištu
– kako radnički sindikati zapravo više odmažu radnicima nego što im pomažu
– zašto je povećanje minimalnih plata uvek loša ideja
– zašto je slobodno tržište najbolja brana od rasizma
– kako će kapitalizam zaštititi okolinu i zašto su socijalističke zemlje najzagađenije
– zašto ne postoji «odgovorno» povećanje poreza
– šta je najveći mit
– zašto antitrust društvo obično sačinjavaju preduzeća koja su loše prošla u slobodnom takmičenju
– kako tarife i druge restrikcije «štite» privilegovane radnike ali i osiromašuju druge
– zašto IMF i Svetska Banka ne pomoažu siromašnim zemljama?
– zašto je Industrijska revolucija najpovoljniji događaj za srednju klasu u ljudskoj istoriji
– dodatak: Da li ste “kapitalistička svinja?” Uradite kviz i saznajte!

Veseo, duhovit ali uvek jasan, precizan i elegantno promišljen Politički nekorektni vodič u kapitalizam predstavlja čvrst i zabavan uvod u free market ekonomiju iz perspektive Austrijske škole. Marfi u ovoj knjizi iskoristi svoj nepresušan talenat sa spektakularnim učinkom.


_________________________________________________________________________________________________________

Robert Marfi – Tekst je originalno objavljen na www.mises.org – Prevod: Aleksandar Novaković

_________________________________________________________________________________________________________