Katalaksija Blog

0

O austrijskoj metodologiji (II deo)

Nozikova kritika austrijskog metodološkog individualizma i apriorističke teorije o ljudskom delovanju (Mizes, Rotbard). Tekst je zanimljiv i zbog toga što se Nozik retko upuštao u polemike ili odgovarao na kritike…

O austrijskoj metodologiji (I deo)

Nozikova kritika austrijskog metodološkog individualizma i apriorističke teorije o ljudskom delovanju (Mizes, Rotbard). Tekst je zanimljiv i zbog toga što se Nozik retko upuštao u polemike ili odgovarao na kritike…

0

O austrijskoj metodologiji (IV deo)

Nozikova kritika austrijskog metodološkog individualizma i apriorističke teorije o ljudskom delovanju (Mizes, Rotbard). Tekst je zanimljiv i zbog toga što se Nozik retko upuštao u polemike ili odgovarao na kritike…

0

O austrijskoj metodologiji (III deo)

Nozikova kritika austrijskog metodološkog individualizma i apriorističke teorije o ljudskom delovanju (Mizes, Rotbard). Tekst je zanimljiv i zbog toga što se Nozik retko upuštao u polemike ili odgovarao na kritike…

0

Značaj Mizesovog liberalizma

Zabrinjavajuće je, piše R. Reiko, koliko je malo opštih radova o istorijskim i filozofskim osnovama liberalizma. Mizes je u svojoj knjizi Liberalizam pokazao da je to jedini sistem koji je u skladu sa individualnom slobodom i ličnom autonomijom.

0

Šta je to socijalna pravda?

Da li termin “socijalna pravda” ima ikakav smisao ili je reč o još jednoj besmislici iz političkog arsenala levičarskih intelektualaca?

0

Od totalitarne demokratije ka libertarijanskoj poliarhiji

Tokom XX veka, društvo je postepeno ugušeno jer je država napala i okupirala sav prostor koji su ljudi nekada koristili pojedinačno ili dobrovoljno saradjujući. Totalitarna demokratija je zato sinonim za demokratiju u vreme etatizma.