Ralf Reiko

0

Robert Nozik – istorijska beleška

Brus je jedne večeri doveo Boba na sastanak Bastija kružoka u Rotbardov stan. Bio je to istorijski trenutak. Na tom sastanku je Nozik bio impresioniran rotbardijanskom sintezom. To je bio zametak njegove slavne knjige.

0

Značaj Mizesovog liberalizma

Zabrinjavajuće je, piše R. Reiko, koliko je malo opštih radova o istorijskim i filozofskim osnovama liberalizma. Mizes je u svojoj knjizi Liberalizam pokazao da je to jedini sistem koji je u skladu sa individualnom slobodom i ličnom autonomijom.