socijalizam

0

Socijalizam je zlo

Šta je socijalizam? Promašićemo metu ako kažemo da je socijalizam program levičara i Demokratske partije. Prema marksističkom učenju, socijalizam je društveno stanje na prelasku iz kapitalizma u komunizam, u kojem privatno vlasništvo i svojinska...