1

Baj baj Bizmark

Implementacija sistema socijalnog osiguranja i stvaranje tzv. blagostanja i socijalne pravde su kao vladini ciljevi postali jasna obeležja države još s kraja XIX veka. Slučaj Nemačke je naročito koristan za proučavanje. Ova zemlja je...

1

Ka svetu radnika-kapitalista

Privatizacija penzionog sistema omogućila bi radnicima da u svom životu pronađu novu dimenziju slobode i dostojanstva – piše Hoze Pinjera, kreator penzione reforme u Čileu.