Bret Stivens

0

Šta posle “Evrope”?

Atinski nemiri postaće Milanski, Madridski i Marsejski. Razmahnuće se ekstremne opcije. Vratiće se granični prelazi. Oživeće nacionalne valute, a onda će obezvrediti.