libertarijanizam

Poredak i sloboda - razgovori između konzervativaca i libertarijanaca 0

Konzervativizam i libertarijanizam – „nategnuti“ savez ili „sveta“ alijansa?

Vreme čitanja: 15 minuta Knjiga Poredak i sloboda – razgovori konzervativaca i libertarijanaca (Službeni glasnik, 2020) nije samo štivo koje će pomoći konzervativcima i libertarijancima svih generacija da razjasne neke svoje dileme i nadograde dosadašnja znanja, ona je već sada nezaobilazan materijal za sve ljude opšte kulture koji teže da imaju solidne uvide u političku misao i politiku.

3

Libertarijanizam – ideologija ili životni stil?

Vreme čitanja: 7 minuta Osim ukoliko ne verujemo u naivni prosvetiteljski mit o temeljnoj promeni ljudske prirode, o „novom čoveku“ koji se rađa na zgarištu svekolike ljudske zatucanosti i zla, teško je poverovati u mogućnost društvenog poretka zasnovanog na vrednostima oslobođenog pojedinca. Kada se spale sve zabrane, ono što ostaje nije sloboda nego zgarište.

1

Banalna feministička kritika libertarijanizma

Vreme čitanja: 8 minuta Ono što bi najbolje pomoglo ženama širom sveta, posebno potčinjenim i obespravljenim, u borbi protiv totalitarizma bilo koje vrste nije vladavina ženskih, rodnih, gej i drugih „ljudskih prava“  i njihova institucionalizacija, već jedan jedini uslov – slobodan pristup slobodnom tržištu gde bi kao i muškarci mogle da okušaju svoju sreću.

3

Faktička pravičnost slobodnog tržišta

Vreme čitanja: 6 minuta Znam, želite da odba­cite sve ove fak­tičke nalaze zato što su “desni­čar­ski” ili “liber­ta­ri­jan­ski”. Ono što želim da vas zamo­lim jeste da barem povre­meno raz­mi­slite. Ne verujte svemu što pro­či­tate u novinama.

0

Argument za radikalni liberalizam

Vreme čitanja: 12 minuta Trinaest godina od smrti jednog od najznačajnijih sledbenika Austrijske škole i intelektualnog lidera libertarijanskog pokreta, Mareja Rotbarda, libertarijanizam doživljava svoju renesansu.

0

Marej N. Rotbard: G-din Libertarijanac

Vreme čitanja: 15 minuta Rotbard je bio graditelj sistema. Nezadovoljan prethodnim pokušajima stvaranja “filozofije slobode”, Rotbard se trudio da stvori multidisciplinarni misaoni sistem čija je misao-vodilja bila borba između slobode i sile.

0

Libertarijanizam i libertinizam

Vreme čitanja: 16 minuta Blokova revizija sopstvenih gledišta iz knjige Odbrana neodbranjivog: „Greška, koju sam pravio u mojim ranijim radovima, sada očigledna, jeste da ja nisam samo libertrijanac već i kulturni konzervativac”.

0

Da li je libertarijanizam utopijski?

Vreme čitanja: 3 minuta Kao što je poznato, nije tajna iz kog tabora dolazim. Ja sam libertarijanac. To znači da ja smatram da je primarno javno dobro, koje po značaju prevazilazi svaku drugu javnu akciju i legitimizuje onih...