Marko Pejković

Poredak i sloboda - razgovori između konzervativaca i libertarijanaca 0

Konzervativizam i libertarijanizam – „nategnuti“ savez ili „sveta“ alijansa?

Knjiga Poredak i sloboda – razgovori konzervativaca i libertarijanaca (Službeni glasnik, 2020) nije samo štivo koje će pomoći konzervativcima i libertarijancima svih generacija da razjasne neke svoje dileme i nadograde dosadašnja znanja, ona je već sada nezaobilazan materijal za sve ljude opšte kulture koji teže da imaju solidne uvide u političku misao i politiku.