Author: Jovo Bakić

2

Desni i levi politički ekstremizam u Srbiji

Prenosimo tekst Jove Bakića, u kojem autor u nedavnim napadima levih ekstremista na Katalaksiju vidi opravdane reakcije na propagatore domaćega neoliberalizma, tj. “perjanice terora slobodnog tržišta”