Da zauzmemo Mordor ili da uništimo Prsten?

Libertarijanci različito reaguju na Zauzmimo Volstrit. Neki taj pokret vide kao pozitivan, dok drugi u njemu ne vide ništa više od lenjih hipstera.

Ali, libertarijanci moraju da budu prijemčivi za razloge zašto ga ljudi doživljavaju na način na koji to čine.

Zauzimači ističu legitimnu zabrinutost jer “1%” pojedinaca kontroliše znatno više moći i bogatstva nego “99%”, a korporacije su prikupile više moći i privilegija nego što je to zdravo za jedno otvoreno društvo. Neke druge brige i zahtevi su apsurdni, ali suštinski jesu na dobrom putu.

Sporno je zašto se to dešava?

Dok su mnogi na levici pohitali da okrive maglovitu stvar  zvanu “pohlepa”, ili odsustvo regulacije, slučaj je zapravo mnogo složeniji.

To iziskuje Gospodara prstenova kao metaforu.

Recimo da je Sauron, veliki zli baja iz Gospodara prstenova, korporativna hedžemonija (hedgemony). Onih 1%. Većina stanovnika Srednje Zemlje slaže se da je to problem, ali među njima postoji nekoliko različitih tabora koji nude različita rešenja.

Grupa 1) Zauzmimo Volstrit/levica: hoće da se Sauronovoj moći suprotstave direktno u bici koristeći Jedan Prsten i “Zauzmimo Mordor”. Hoće da iskoriste moć države (Prsten) kako bi zauzdali i porazili korporacije (Sauron). Boromir sebe ubraja među pripadnike ovog tabora.

Grupa 2) Libertarijanci: razumeju prirodu Sauronove moći i vide da je ključ njegove moći Jedan Prsten. Radije nego da se direktno sukobe sa Sauronom, ili da pokušaju savladati izopačavajući uticaj Prstena, oni nastoje da uklone izvor Sauronove moći. Nastoje da unište privilegije koje je država dala korporacijama, nastoje da unište Jedan Prsten.

Prva grupa je takođe hitra u tome da većinu problema Srednje Zemlje pripiše Sauronovim lobistima, poput Crvjezika. Tvrde da, kad bismo samo izopštili lobiste, njihovu svezu s kneževima i vlastelom (Kongres), onda bi ”Sauron (i) kompanija” bili postavljeni na svoje mesto.

Ali nije li istina da su pijavice poput Crvjezika prisegnuli služiti Saurona zato što poseduje Prsten (moć države), i da bi prisegnuli svakom ko ga poseduje i upotrebljava?

Ovo je moja poenta: Da  država nije mogla da onima s dobrim vezama dodeljuje poslove i privilegije, onda onih 1% ne bi imali nepristojnu količinu moći kakvu trenutno poseduju. Treba da uništimo Prsten – možnost države da protežira svoje miljenike na tržištu – pre nego da ga prosto predamo nekom drugom koga bi na kraju izopačio. Da bi ovu pravu promenu učinili mogućom, potrebno je učešće stvarnih 99%, libertarijanaca i demokrata, republikanaca i nezavisnih, Zauzmimo Volstrit protestanata i pobornika Čajanke podjednako.

Dajte da napravimo Družinu da uništimo osovinu država-korporacija hedžemonije (hedgemony)! Dajte da to uradimo danas!

Izvornik: www.yaliberty.org

Autor Erik Šarp

Preveo Slobodan Radosavljević