Dokumentarna serija “Kapitalizam”

Serija se sastoji iz tri epizode koje pokrivaju veoma važne tematske celine: “Tržišna privreda”, “Politika protiv privrede” i “Poredak slobode ili put u ropstvo”. U njoj poznati ekonomisti i politički teoretičari iz zemlje i sveta, urednici Katalaksije i nekoliko mlađih free market orijentisanih intelektualaca govore o osnovama tržišne privrede, klasično liberalnoj ideji slobode i opasnostima koje dolaze od socijalizma.

Dokumentarna serija “Kapitalizam” u produkciji Katalaksije realizovana je u saradnji sa Centrom za slobodno tržište i produkcijskom kućom Vans a pod pokroviteljstvom Fondacije Fridrih Nauman.

I tematska celina: Tržišna privreda

II tematska celina: Politika protiv privrede

III tematska celina: Poredak slobode ili put u ropstvo