Institucionalne pretpostavke za ekonomske rezultate

Pročitajte najnoviji tekst profesora Ljubomira Madžara. Reč je o autorskom osvrtu na najnoviju knjigu poznatog ekonomskog teoretičara Svetozara Pejovića Law, Informal Rules and Economic Performance.