Država ili društvo privatnog prava?

You may also like...

 • Grover Watrous

  “Reše­nje pro­blema dru­štve­nog poretka jeste ideja pri­vat­nog vlasništva.”

  Nova ideja, nema šta. Da su Rimljani znali za nju, gde bi im bio kraj..

  • Frike

   Svakako nije nova (naravno, znali su i Rimljani za nju), ali da je zaboravljena to je sigurno. Naravno, mnogi će reći da savremeni poredak počiva na privatnoj svojini, ali ta svojina je toliko ograničena i pod stalnom pretnom daljeg “benevolentnog” državnog ograničavanja, da se zaista možemo zapitati da li ona (u punom smislu reči) postoji.
   Tako, ako imamo na umu ovakav kontekst onda nema mesta za ironiju povodom Hopeovog predloga. On je više nego smislen.

 • nebanesc

  Kako izgleda drustvo bez privatne svojine moze se jasno videti na primeru Rusije 1918-1921, da ne spominjem mnoge druge propale socijalisticke eksperimente.

  Bez privatne svojine nema trgovanja, bez trzista nema cena, bez cena nema racionalne ekonomije. Drustva bez racionalne ekonomije (sva predkapitalisticka i socijalisticka) tavore na ivici egzistencijalnog minimuma,

 • Boris

  Molim vas da još jednom provjerite je li ovo točan prijevod:

  Ti upra­vi­te­lji nisu i ne sma­traju se vla­sni­cima dotične države, jer dok deluju u slu­žbe­noj funk­ciji, nije im dopu­šteno da kori­ste
  državu u svoju ličnu korist ili u korist nji­ho­vih šti­će­nika.

  sljedeće rečenice izvornika: “The caretaker does not own the country, but as long as he is in office he is permitted to use it to his and his protégés’ advantage.

  • Katalaksija

   Veliko hvala na ispravci. Korigovaćemo tekst.