Restitucija, deregulacija, privatizacija – ODMAH!

You may also like...

 • Vladimir

  Postovani autori, ako dozvolite kratke konstruktivne kritike, one bi se odnosile na predloge iznete u ovom tekstu. 
  1. Citat:”Opti­ma­lan meha­ni­zam pri­va­ti­za­cije je pro­daja držav­nog pre­du­zeća naj­bo­ljem ponu­đaču.”
  Privatizacija se sprovodi zato sto drzava ne zasluzuje da bude vlasnik preduzeca. U skladu sa tim principom, nema prava ni na monetaru vrednost preduzeca. Treba postovati homesteading  princip. Murray N. Rothbard, How and How Not to Desocialize.
  Hans-Hermann Hoppe, De-Socialization in a United Germany. “…syndicalist ideas should be implemented. Assets should becomeowned immediately by those who use them..”

  2. Deregulacija se odnosi i na ukidanje antimonopolskog zakona ( ili zakona o zastiti konkurencije). Resenje  je u ukidanju svih zakona kojima se uvode monopoli i karteli. Monopol moze da postoji samo uz drzavnu prinudu. Ako nema drzave, nema ni monopola, nema ni potrebe za antimonopolskim zakonom. Murray N. Rothbard, Men,Economy, and State, (Chapter 10, Monopoly and Competition).
   

 • Andrej

  Poštovani Vladimire, zahvaljujem za komentare.
  1. Jasno je da država nema pravo na monetarnu vrednost preduzeća. Ali kada smo koncipirali efektivan proces deetatizacije privrede, imali smo u vidu rektifikacionu pravdu, odnosno obavezu države da obešteti svoje žrtve – građane koji su godinama i decenijama prisilno plaćali doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono “osiguranje”. Građane naravno odmah oslobađamo obaveze da ove doprinose dalje plaćaju. Ali kako pokriti troškove lečenja i penzija starijih građana koji su pravo na te usluge stekli i ne možemo sad da im kažemo “tough luck”? Ne bi bilo u redu ni da te troškove pokrivaju poreski obveznici. Znači, ideja je da država prodaje svoju “srebrninu” i time obeštećuje žrtve svoje prinude, a ne da prevaljuje troškove obeštećenja na iste te oštećene – opljačkane! – građane. Zato se javna preduzeća prodaju, što je moguće skuplje, kako bi se nagomilani dugovi države vraćali prodajom onoga što ionako ne sme da bude državno. Uz dužno poštovanje Rodbarda i Hopea, homesteading i sindikalizam bi ponovo privilegovali građane koji rade u državnim “belim medvedima”.
  2. Slažem se 105%. Kad se doslednom deregulacijom i privatizacijom eliminišu “beli medvedi”, uklone barijere ulasku (dozvole, sektorske regulacije, “javni interes”,…) i izlasku (subvencije, dugotrajne likvidacije, restrukturiranja, opet “javni interes”, …) sa tržišta i mehanizam konkurencije potpuno oslobodi, monopoli su onemogućeni.