Kome smeta “Katalaksija”? Odgovor Individua Analitičaru u pogledu Komesara