Mario Vargas Ljosa

0

Mario Vargas Ljosa: Nobel za pero slobode

Dosta se pisalo o tome zašto je Mario Vargas Ljosa primio zasluženu Nobelovu nagradu za književnost. Ovo što sledi verovatno će objasniti zašto ju je dobio tek sada. Nadam se da će to, takođe, dati nekoliko nagoveštaja o tome zašto ova nagrada može tako mnogo doprineti stvaranju novog pozitivnog jezika i gledanja na ekonomsku slobodu.

1

Kultura slobode

Košmar ili negativna utopija o svetu koji, zbog globalizacije, gubi svoju lingvističku i kulturnu šarolikost i postaje kulturna svojina Sjedinjenih Američkih Država, nije ekskluzivni domen levičarskih političara koji se nostalgično osvrću ka Marksu, Maou, ili Če Gevari. Ovaj delirijum progonjenosti — podstaknut mržnjom i zavidljivom zlobom prema severnoameričkom džinu — primetan je i u razvijenim zemljama sa visokom kulturom, i ne samo u jednom političkom sektoru, levici, nego i u centru i na desnici.