Ekonomija Titove Jugoslavije: odlaganje neminovnog kraha

You may also like...

 • Jasmin

  Teško će ovo pasti luzerima jugonostalgičarima :)

  • Daruvar._

   Dakle, sad se javljaju oni koji bi da kazu da je to danas mnogo puta
   vise (pominju se stvarno neverovatni brojevi). Jeste vise, ali ne mnogo
   puta.

   Ovde, US Inflation Calculator (link):

   http://www.usinflationcalculator.com/

   Moze se jednostavno izracunati koliko danas vrede nekadasnji dolari.

   11 milijardi dolara iz 1992 danas vredi 18.25 milijardi dolara. Inflacija je bila 65.9%.

   Eto, moze da se napravi poredjenje tih 18.25 milijardi dolara sa
   ogromnim brojem koji predstavlja zaduzenje zemalja nastalih raspadom
   Jugoslavije.

   Ovo sam napisao samo za one koji traze problem tamo gde ga nema.

  • Nikola

   Pa da je to toliko bilo lose , ne bi tada ljudi bili srecni i isli redovno na more , ipak je bilo bolje nego danas kad cetnici (izdajnici ) vladaju.

 • boza

  Hvala na ovom tekstu, bilo bi odlično kada bi uradili tekst sa presekom ekonomske politike Jugoslavije od prve petoletke do Ante Markovića.

  • Predrag Rajsic

   Hvala; nadam se da će i to biti uskoro moguće.

 • Nikola

  Jedini nedostatak koji vidim u tekstu jeste u sledećeoj rečenici “Struk­tura jugo­slo­ven­skog trgo­vin­skog defi­cita bila je takva da su uvo­ženi uglav­nom repro­ma­te­ri­jali kao što su nafta i siro­vine.8 Ova­kva struk­tura pro­i­zvod­nje ne obe­ćava pove­ća­nje pro­duk­tiv­no­sti u buduć­no­sti kojim bi se pokrio trgo­vin­ski defi­cit iz pro­šlo­sti i tako mogli otpla­titi dugovi.” Ova rečenica jednostavno nije logična. U ovoj rečenici niti u daljem tekstu ne vidim da je autor uopšte dao informacije o strukturi jugoslovenske privrede, kao i problemima sa kojima su se odredjene industrije ili privredne grane susretale. Uvoženje sirovina i njihova konverzija u gotove proizvode u sopstvenoj zemlji, ili čak drugoj, pa zatim izvoz gotovih proizvoda, je mnogo bolja alternativa u odnosu na uvoz gotovih proizvoda. Izmedju “uvoženi uglavnom repromaterijali kao što su nafta i sirovine” i “ovakva struktura proizvodnje” je veliki prostor koji autor nije popunio informacijama i objašnjenjima. Kao da je tu stao, deo o strukturi jugoslovenske privrede je potpuno nedorečen, a veoma je važan za razumevanje teme, jer je ključan, suštinski. A nema ga, izostavljen je. Ostalo je u redu.

  • Predrag Rajsic

   Treba imati u vidu da se radi o strukturi deficita, dakle o neto strukturi proizvodnje ili o neto balansu proizvodnje. Mogli bismo analizirati i strukturu cijele proizvodnje, ali na kraju tu strukturu trebamo opet prevesti u strukturu trgovinskog balansa. Zašto? Ako se radi o strukturi dugoročnog trgovinskog balansa koji je jednak nuli, nebitno je da li uvozimo repromaterijale ili gotove proizvode jer je neto balans takav da je održiv. Ali, ako nam je trgovinski balans u određenom dužem perioudu negativan, tada se nadamo da je razlog negativnog balansa uvoz nove tehnologije koja će povećati produktivnost u budućnosti. Dakle, nadamo se da je uzrok negativnog balansa nešto što u ekonomiji zoveno disekvilibrijum, promjena stanja (ali na bolje). Ako je uzrok ekonomskog balansa uvoz redovnoh potrepština, bilo da su one reprometarijali ili potrošačka dobra, onda nam to govori ili da nam je proizvodni kapacitet prevelik da bi bio održiv ili nam je potrošnja prevelika da bi bila održiva. Drugim riječima, ekvilibrijum u kome se ekonomija nalazi zavisi od nasavka zaduživanja.

   Ako bismo koristili analogiju iz svakodnevnog života, struktura deficita u kome se pozajmljuje da bi se kupili repromaterijali je slična strukturi zaduživanja domaćinstva koje ima dva auta, ali ima dovoljno sredstava da sipa gorivo i održava samo jedan od njih. Ako to domaćinstvo pozajmljuje novac da bi održavalo i sipalo gorivo u jedan od auta, onda je struktura ovakvog domaćinstva zavisna od upliva stranih sredstava. Ako se ovaj upliv smanji ili prekine, i struktura će se morati mijenjati.

 • IXS

  Glavni razlog prividnog blagostanja je Markovićeva hiperinflacija. Usporedbe radi, otprilike je bila razmjera kao blagostanje prije svjetske krize koja još traje i danas, a počela je od 2008 god. To je bio balon koji se napuhavao dok je sustav mogao izdražati. Kratkoročno gledajući je bilo dobro, ali dugoročno je bilo katastrofalno po Jugu. Tako se na razdoblju od nekoliko godina ili čak mjeseci mogao otplatiti dugoročni kredit za auto ili stan, koji je na kraju otplate iznosio svega pola jedne plaće, a što je dovelo gospodarstvo do ekonomske krize koja je samo dodatno raspirila političku krizu u Zemlji. Tada su Srbi iskoristili priliku i u Januaru 1991 isprintali 17 milijardi dinara bez dogovora sa drugim federalnim državama te doveli do ponovnog slabljenja dinara. To je bio posljednji čavao u lijesu Jugoslavenske ekonomije. Nakon toga su ostale države prestale uplačivati poreze i došlo je do kolapsa monetarnog sustava.

  • Predrag Rajsic

   Nisam siguran da slijedim logiku ovog komentara. Čak i kad bismo se složili da je Markovićeva ekonomska politika stvorila iluziju blagostanja, to bi se odnosilo na kratki period krajem osamdesetih u kojem je on vodio ekonomsku politiku zemlje i ne bi nam pomoglo da objasnimo period prije toga. U stvari, Marković je i sam isticao strukturne disbalanse u ekonomiji i jedan dio njegovog plana je bilo srednjeročno smanjenje obima proizvodnje za oko 30% da bi se resursi preusmjerili u produktivnije namjene. Taj dio plana nije implementirao jer je to naišlo na jak politički otpor republičkih rukovodstava.

 • StevenS123

  Odličan članak.

  Samo bih Vas pitao nešto, googlao sam Vaše ime i vidim da ste član Misses instituta. Nije mi jasno kako spajate ideologiju austrijske škole ekonomije i prikaz empirijskih podataka kojim podržavate svoje tvrdnje? Koliko sam upoznat, Misses se eksplicitno protivio korištenju bilo kakvih empirijskih podataka.

  • Predrag Rajsic

   Kod austrijske škole se radi o apriorizmu kao naučnoj metodologiji, ne o ideologiji. Po apriorizmu, empirijski podaci se ne mogu koristiti za testiranje teorija, ali nema razloga zašto se oni ne bi mogli koristiti za ilustrovanje teorija. Naprimjer, apriori se može pokazati da količina tražnje opada ako cijena raste i to bi se moglo ilustrovati empirijskim podacima. Ali, ako bismo našli neke podatke koji govore da tražnja raste sa porastom cijene, onda to ne bismo koristili kao argument za odbacivanje teorije, nego bismo zaključili da naši podaci nisu prikladni za ilustrovanje te teorije. Slično kao kad bismo izmjerili sve uglove u trouglu u ravni i našli da zbir nije 180 stepeni, ne bismo to koristili da odbacimo geometrijski teorem o zbiru uglova u trouglu.

   • StevenS123

    Da, zapravo ste mi potvrdili da se radi o ideologiji, jer možete proizvoljno odbacivati podatke koji Vam ne odgovaraju.

    • Predrag Rajsic

     Ne, ne radi se o tome. Radi se o tome da je apriorizam metodologija koja se bazira na izvođenju zaključaka iz aksioma koji su sami po sebi tačni. Dakle, ako smo provjerili teoriju i utvrdili da u njoj nema logičkih grešaka, kontradikcija empirijskih podataka može samo da znači da ti empirijski podaci nisu adekvatni za predstavljanje te teorije. Ako kažete da je ova metodologija ideologija, onda bismo morali reći i da je metodologija logičkih dokaza koji se koriste u geometriji ideologija jer, ma koliko se god empirijski podaci ne slagali sa logičkim dokazom geometrijskog teorema, ako je taj teorem ispravno izveden, moramo zaključiti da je greška u podacima (u mjerenju ili u interpretaciji), ali ne i u teoremu. Svrha empirijskih podataka bi mogla da bude u tome da bude potencijalni indikator greške u izvođenju teorema, ali ako smo teorem provjerili i greške nema, onda empirijski podaci nemaju ulogu u odbacivanju teorije.

     • Improvment

      Зар Попер није учио да теорија да би била научна теорија она мора логички омогућавати да буде оповргљива и друго, да буде подложна критичком расуђивању?

     • Predrag Rajsic

      Iako su mi pitanja terminologije i klasifikacije zanimljiva, nisam siguran da je ovo pravo mjesto za diskusiju o tome i koja bi svrha te diskusije bila. Štaviše, ja ovdje opisujem Mizesovu metodologiju jer je prvobitno pitanje bilo usmjereno ka tome, a ne metod koji sam koristio u ovom tekstu.

     • Improvment

      Пример из математике, који користите као аналогију између “Мизесове методологије” (ако уопште таква постоји) и Еуклидове геометрије, не подупире научност аустријске школе нити њену истинитост. Заборавили сте да је људски ум изконструисао савршено логички исправне нееуклидске геометрије Лобачевског, затим Бољаија, а ту је и Риман са својим системом. Савремена физика узима ову последњу аксиоматизацију простора за вернији опис нашег света од Еуклидове. Ви можете да образујете аксиоматски систем који вам драго, и да он буде истинит али као таутологија. Према томе, није јасна ваша тврдња да аустријска школа није арбитрарно изабрана идеологија (ма шта она значила) и још и горе, каква је њена веза са реалним светом у коме живимо тачније привредним животом (тим више што игноришете “емпиријске” податке као могуће побијаче ваше теорије)?

     • Predrag Rajsic

      Mislim da se nismo razumjeli. Činjenica da sam ja u nekoliko paragrafa sumirao svoje viđenje osnovne strukture Mizesovog apriorizma ne znači da sam volontirao da idem u sveobuhvatnu analizu te metodologije da bih svakoga ko sumnja u njen naučni status uvjerio u taj status. Naravno da analogija iz dvodimenzionalnog svijeta ne predstavlja potpuno preslikavanje strukture Mizesovog apriorizma, ali ga ilustruje u sklopu određenog referentnog sistema, koji sam i naveo tako da ne možemo reći da sam zaboravio da Euklidova geometrija nije jedina geometrija. Pošto je istinitost tog referntnog sistema podložna empirijskom testu, Euklidovi aksiomi nemaju isti epistemološki satutus koji ima Mizesov aksiom akcije. Ali, kao što rekoh, ne vidim smisao dubinske analize Mizesovog apriorizma u kontekstu teksta koji se na taj apriorizam ne oslanja. Isto tako, pošto sam rekao da se ne ograničavam samo na tu metodologiju, ne vidim osnova za tvrdnju da ne priznajem empirijske podatke kao nešto čime se moje teorije mogu pobiti.

     • Improvment

      Па, ви не видите “дубински” смисао анализе “Мизесове методологије” али увек радо зађете у дигресије када треба да је браните од успутних критика на њен рачун.

     • Predrag Rajsic

      Ne radi se o odbrani nego o pojašnjavanju pogrešne interpretacije. U to pojašnjavanje se ne upuštam uvijek nego samo onda kad mislim da je to najbolji način da utrošim svoje vrijeme, a da li je to upuštanje rado ili nerado, mislim da je potpuno nebitno. Dostupne su vam moje kontakt informacije, i ako budem u mogućnosti, pokušaću da porazgovaram s vama o svemu što vas zanima, ali, u trenutnom kontekstu, mislim da je ovo sasvim dovoljno. Dakle, ako želite da nastavite ovu diskusiju, ohrabrio bih vas de me kontaktirate.

     • Improvment

      Ок. Хвала на коректности. Ипак, сматрам да су епистемиолошка питања Мизесових теорија и концепата врло интересантна за шири аудиторијум, а интернет је као што знамо отворен медијум. Предлажем да се постави засебан текст који би се бавио методологијом, логиком и епистемиолошким основама Мизесовог дискурса. Тако би се укључио већи број људи у дискусију. Верујем да би то била информативна и квалитетна расправа.

     • Katalaksija

      O austrijskoj metodologiji pogledajte istoimeni Nozikov tekst objavljen na Katalaksiji:
      http://katalaksija.com/?s=o+austrijskoj+metodologiji&searchsubmit=

     • Improvment

      Одлично, нисам знао да ово постоји.

     • Improvment

      И још нешто, зашто ово називате априоризмом када у методолошкој литератури метод који ви користите заправо се означава као аксиоматска метода? Априоризам је термин који је много шири и позајмљен је из филозофије…

 • ratko

  Sigurno je taj sistem imao mana i gresaka,ali je sigurno bolje od ovoga sto nam nude danas pogotovu nasi prijatelji sa zapada.

  • Student

   Sistem nije sustinski mnogo razlicit, razlika je samo sto je tada polazna tacka bila na jednom nivou, a danas je polazna tacka na mnogo gorem nivou. Razlka je situacija. Kad su nama nasi prijatelji sa zapada nudili ista dobro?

 • Slobodna Jugoslavija

  Ovo je dobro istrazeno. Sa ovim se moze zivjeti.

  Bitno je nastaviti tragati , koliko god to nas bolilo. Ja sam Marksist-Lenjinist ali ovi podatci mi jos vise pomazu u mom istrazivanju.

  Medjutim, sve ovo sto se navodi se ne pokriva sa trenutnim stanjem u bivsoj SFRJ.
  Standard je jos vise pao u odnosu na SFRJ, kao i investicije, zdravstvo, skolstvo itd. itd.
  To nemogu sebi nikako objasniti ! Sve ili skoro sve je privatizirano i opet ne funkcionira kako treba. Bijeg radne snage se nastavlja . Ekonomska tragedija se i dalje nastavlja. Zaduzenost kao sto je gore navedeno se isto tako nastavlja. Sta je uzrok i sta je krivac ?
  Nemozemo krivicu svaliti na “komunjare” ili “luzere Jugonostalgicare” itd. posto je isti slucaj i u Spaniji, Grckoj, Japanu, USA itd. itd.

  Sta je trenutno razlog smanjenja produktivnosti u svijetu ?
  Cak i “Azijski tigar” posustaje , kao i Africki “lavovi” !
  Sta je problem trenutne Svjetske nestabilnosti ?

  • Predrag Rajsic

   Ovo su sveobuhvatna pitanja i ne vjerujem da se na njih može dati odgovor u jednom tekstu. Ipak, u uvodu sam dao naznaku mogućeg objašnjenja za trenutno stanje na Balkanu, a radi se o kombinaciji faktora, od kojih je samo jedan plaćanje cijene za krah ekonomije bivše Jugoslavije. Takođe, u mnogim aspektima, ekonomski sistem se nije suštinski promijenio, ali to je, opet, posebna tema.

 • Dinar

  Nisam jugonostalgicar ali… Ovaj tekst je uprilicen ili povodom izbora ili da samo poveca posecenost sajtu. Iako su podaci neosporno tacni, zakljucak je kriminalno pogresan. Prva stvar koja nedostaje je analiza zaduzenja svih novokomponovanih drzava sa teritorije SFRJ od osnivanja do danas. Tada bi ove “titove krivulje bile smesno kratke i male. Potom se uzme sta je od tih para uradjeno (pa onda kod Tita imamo tesku, laku, elektronsku, naftnu, tekstilnu, hemijsku industriju, rudarstvo, hidro – termo elektrane, pruge i puteve, elektrifikaciju, zdravstveni i stambeni fond, skolovanje… A onda uzmes ove “demokratke pozajmice” koje su nekoliko puta vece i pogledas sta je uradjeno (2 mosta, par zakrpljenih rupa, gotovo kompletna industrija ugasena) pa podvuces liniju i vidis ko je koliko “apio”… I imas malo jasniju sliku. Na stranu sto je SFRJ i pored duga imala sredstva (alat) da taj dug smanjuje ali zbog jasne ideje o “razjedinjenju” jos sredinom 80ih rukovodiocima nije bilo u interesu da podizu kvalitet i efikasnost proizvodnje vec su zemlju gurali u recesiju radi lakse manipulacije narodom (masom, gradjanima, ovcama… kako volis da to nazoves). Ali pricati kako ta ekonomija nije bila odrziva sa gotovo potpuno zatvorenim proizvodno-potrosackim krugom (za one sa jeftinijim IQ znaci da su ulaganja skoro nepostojeca jer se novac vrti u krug u zemlji i ne izlazi napolje jer nema potrebe za nabavkom sirovina, proizvoda i sl. pa se cene mogu odrzavati lokalno u globalno nerealnom opsegu) a izvoz je bio gotovo zagarantovan (nesvrstane zemlje pre svega, pa Rusija (poljoprivredni proizvodi), a imali smo finih izleta i u Italiju (nasi ljudi odu u soping u Trst i vrate se sa Beko garderobom koju su platili 3 puta vise), Nemacku, zemlje Beneluksa…). Trebalo je samo raditi, a to je nasem radniku bilo tesko! Ah da, postoji i ona carobna fraza “slobodno trziste” koju gotovo niko ne razume ali insistira na tome. Jer, Boze moj, problem je sto se Nike ne proizvodi u Jugoslaviji. Pa mora u Svabiju po njih. A ako kupi 20 pari za licu upotrebu onda ga drndaju na carini! Da, da to je bas bila velika presija… Ccccc.
  Inace za decu koja su rodjena posle 90 a mozda i malo pre, da napomenem da nismo nikada zaostajali za svetom koliko danas! Ei Nis, Koncar, Gorenje, Sloboda su proizvodili elektronske aparate koji su po kvalitetu bili potpuni egal sa stranim. Jedina mana je bio dizajn. Ali mnogi televizori pa i ves masine, frizideri … su nadziveli silne grundinge, bosh-eve, sony-je…i dan danas su u funkciji. Isto je vazilo i za auto indrustiju, tekstilnu itd. Cak smo imali proizvodnju svojih racunara (TIM) koji jesu bili generacija iza intelovih cipova ali, da se ulaganje nastavilo onako kako je bilo ocekivano, brzo bi imali, za danasnje vreme, jednu od najprofitabilnijih proizvodnji u svetu.
  Rezime, koliko god zaduzenje da je bilo u “Titovo vreme” (do 1980) bilo je daleko manje nego ono posle “Titovog vremena” (od 1990-danas) s “malom” razlikom sto je onda novac bio ulozen u nesto sto je moglo da ga obrce i zaradi a danas je novac u dzepovima tajkuna, politicara i njihovoh svalerki. Zato ne mazite oci ljudima da je ovo stanje danas posledica Titovog zaduzivanja – nije. Posledica je alavih ljudi sa vlasti u danasnje vreme!

  • Petrovski

   “Nisam jugonostalgicar ali…”
   Jok i nisi :)

  • Predrag Rajsic

   Ako se slažete da su podaci tačni, ali tvrdite da su zaključci izvedeni na osnovu tih podataka pogrešni, onda bi bilo dobro da objasnite na kom koraku zaključivanja je napravljena greška i u čemu se ta greška sastoji. Toga objašnjenja u ovom komentaru, koliko sam uspio da vidim, nema. Vi ste ovdje dali jednu alternativnu istoriju koja se ne podudara sa podacima koji su u tekstu predstavljeni, a sa kojima se i sami slažete.

   • Nikola

    Predraze , covek ti je lepo objasnio , samo sto si ti glupo da ne shavats.

  • Duško

   Čestitam na odgovoru. Mislio sam napisati svoj odgovor, ali nema potrebe; ovdje je sve rečeno. Potpisujem svaku riječ.

   • Student

    To sto do danas svaka vlast vodi politiku neopravdanog zaduzivanja, ne znaci da je ona ispravna i dobra niti danas niti je bila pre 50 godina.

  • 021

   Uopste ne nedostaje,kao sto pisete,”analiza zaduzenja novokomponovanih drzava”.Lepo je napisano da je sadasnji dug oko 150 milijardi a da je 1980. cele SFRJ bio 20 milijardi sto mu zbog pada dolara danas dodje kao 100 milijardi.A da je kao sto kazete EI Nis tv bio u rangu sa Sony ili Philips je da izvinete totalna glupost.Kao stojadin i golf…

  • Adrijan

   Bravo majstore , ovi nacionalisti danas su zaglupljeni i ispran im je mozak mrznjom , pa ne znaju koga bi krivili.

 • Siniša

  Pohvala za uložen trud i provedenu analizu!

  Ipak, nekako sam nepovjerljiv prema podacima. Djeluju vjerodostojno, no svi su procijenjeni, jer točne zapravo ne posjeduje nitko. A ako su Vam podaci pogrešni čitava analiza pada u vodu..

  Također, lijepo bi bilo vidjeti (ako imate podatke) kakva je bila raspodjela BDP-a na “dohodak od rada” i “dohodak od kapitala” prije i poslije 1990.
  Najme mislim da danas od bruto domaćeg proizvoda radnicima (dohodak od rada) ide manje od 50%, a nekada im je išlo gotovo sve! Ili?

  Uz lijep pozdrav iz Zagreba!

  • Predrag Rajsic

   Hvala. Izvor podataka su uglavnom službene jugoslovenske statistike iz tog vremena i naučna literatura koja je koristila te statistike. Što se tiče kvaliteta podataka, mislim da je to najbolje čemu se možemo nadati. Takve izvore koriste standardne ekonomske studije bilo gdje u svijetu.
   Nemam statistike o podjeli dohotka od rada i kapitala. Ekonomska literatura sugeriše da je raspodjela dohotka bila suboptimalna, tj. da je na plate odlazilo previše, a na investicije premalo da bi struktura proizvodje bila održiva. Uzrok tog problema je što su radnici bili nominalni vlasnici kapitala, ali ne i stvarni pa je motivacija za povećanje plata nauštrb investicija bila veća nego kad postoji suštinski vlasnik kapitala.

 • Anon

  Ova jedna slika mi je vrednija od 100 današnjih analiza. Ovaj tekst sigurno nema za cilj da uzdigne Tita već da se opravdaju neki današnji loši potezi. Jugoslavija je imala pokriće u proizvodnji, danas nemamo ama baš nikakvo pokriće.

  • Predrag Rajsic

   Ekonomske analize, pa tako i ova, nemaju za cilj da uzdignu bilo koga ili da opravdaju bilo šta nego da objasne empirijske ekonomske obzervacije. Ova analiza je upravo pokazala da ta struktura proizvodnje koja je prikazana na ovoj slici nije bila dugoročno održiva i to je ponudila kao objašnjenje za pogoršanje ekonomskih indikatora jugoslovenske ekonomije nakon 1980. Da li je struktura proizvodnje sadašnjih država nasljednica Jugoslavije dugoročno održiva je posebno pitanje i rado bih ga prodiskutovao kad budemo imali podatke pred sobom.

   • Nikola

    Ovo , su ovi kao ti sjebali i ljudima doneli bedu. Jedino sta mozes da uradis jeste da se sramis , sto pises lose o necemu sto je jedino bilo dobro u to vreme, te vrednosti. Tebi se vidim svidja danasnja srbija , sva usrana , rasprodata , privatizovana , nema gde nema grafita na ulici , nekada se znalo sta je postovanje.Jebem vas nacionaliste , samo ste propast doleli balkanu.

  • Ike QuebecFan
 • Nebojša

  Mene zanima samo jedna računica ako vam nije problem. Dakle 1980 i tih 20 milijardi spoljnjog duga. Te 1980 broj zaposlenih, pa njihovo prosečno primanje, koliko plata ukupnom broju zaposlenih je bilo potrebno uzeti da bi se celokupan spoljni dug namirio? A onda me ta računica zanma za 2014 i Republiku Srbiju.

  • Predrag Rajsic

   Ta računica koju vi želite da napravite nam ne bi dala odgovor na pitanje koje postavljate. Zašto? Zato što ta računica u sebi sadrži implicitnu pretpostavku da struktura proizvodnje, a samim time i nivo plata, u Jugoslaviji nije zavilisla od spoljnog duga. Ovaj članak daje jake dokaze da ta pretpostvka nije tačna, tj. da je struktura proizvodnje, pa samim time i nivo plata, zavisila od godišnjeg uvećanja duga od preko 17%. Dakle, odgovor na vaše pitanje bi bio da bi bivšoj Jugoslaviji bio potreban beskonačan vremenski period da otplati svoj dug jer se ukupni dug morao povećavati stopom koja je viša od stope otplate duga.

   Kada bismo napravili analizu sličnu ovoj koju sam ja napravio za bivšu Jugoslaviju za sve nasljednice bivše Jugoslavije, možda bismo dobili sličan odgovor. Ali, to ne bi promijenilo zaključak da je ekonomska strukrura bivše Jugoslavije bila neodrživa.

 • Improvment

  А сад да се осврнем на сам текст. Како сте израчунали будући дуг од 6.000 млрд $ по годишњем расту од 17.6 %? Excel каже максимум 3.000 млрд $ (од 1970 до 2014) и то као заокружена вредност!

  • Improvment

   3.683 млрд $. Извињавам се, нисам убацио последњу децималу код степена раста.

   • Predrag Rajsic

    Razlika je u tome što je ova funkcija predstavlja “continuous compounding” pri kome se kamatna stopa obračunava svakog momenta. Prevedeno u “discrete compounding”, gdje se kamatna stopa obračunava jednom godišnje, ta stopa je otprilike 19.24% godišnje.

    • Imrpovment

     Ok. Рачун је сада прецизнији.

     У тексту сте навели да је 20 млрд $ југословенског дуга заправо већа цифра због пада вредности долара. Али онда би сте морали и дуг република од 150 млрд $ да увећате, пошто је од 1991. године долар такође губио вредност.

     • Predrag Rajsic

      Dug od oko 150 milijardi je sadašnji, tako da tu nema nikakvig uvećavanja ako se pretvara u sadašnje dolare.

      Inače, ne radi se ni o kakvoj nepreciznosti. Ako uvrstite odgovarajuće brojeve u funkciju koja je prikazana na grafikonu, dobićete odgovarajuće rezultate. Radi se o elementarnom računovodstvu.

 • zoki

  E da nije lopova…..Nikad, baš nikad prije narod nije imao šanse, svojeručno odlučivati o svojoj sudbini. To što su to propustili, pripisujem najviše neobrazovanju, pritom ne mislim na beskorisne fakultete ( kojih je večina), več što su “iz opanaka uskočili u socijalizam”….

 • Срђа

  “Prvi znak da je robusnost jugoslovenske ekonomje bila iluzija pojavio se odmah posle Titove smrti.”

  Уместо “Prvi” требало би да стоји “Poslednji” јер први је знак био 1946. године а не 1980. године.

  Са друге стране, фнрј/сфрј није имала економију него псеудоекономију са задатком узпостављање тоталне политичке контроле.

 • Grover Watrous

  Ekonomija tzv. liberalnog kapitalizma – odlaganje neminovnog kraha.

 • GOST

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/USDebt.png
  http://s3.amazonaws.com/dk-production/images/17210/large/trade_deficit.png?1359276673

  Apsolutna vrijednost vanjskog duga i trgovinskog deficita u SAD-u u razdoblju 1990-2007 rasla je brže nego u Jugoslaviji za gore navedeno razdoblje 1970-1980. Na temelju toga o američkoj ekonomiji možemo zaključiti sljedeće: “Nije teško videti zašto je ovakvo stanje neodrživo na duže staze, tj.
  održivo je samo dotle dok strani kreditori žele da zemlji dužniku
  pozajmljuju novac”.

 • Stefan

  “imajmo u vidu da, kad se uzme u obzir pad vrednosti dolara, 20 milijardi 1980. i 100 milijardi 2014. imaju otprilike jednaku ekonomsku moć.”

  20 milijardi dolara 1980. bi 2014 vredelo 57 milijardi zapravo. A spoljnji dug SFRJ mozete da primetite na grafikonu koji ste sami postavili- krece naglo da raste 71. godine kada je razmontiran Breton-Vuds sistem i kada pocinje ono sto se naziva neoliberalizam.

 • Luka Kujundžić Lujan

  Poštovani gospodine Rajšić. Odličan članak. However zanima me jedno pitanje.

  Spominje se Yugin dug neznam iz 1988 koji je bio 20ak milijardi $, pa kada se on ubaci u razne “online inflation calculatore” on iznosi oko 45 milijardi $.

  Vi spominjete cifru od 100 injak milijardi $.

  Ako mi možete reći kako ste došli do cifre, dali ste do te procjene došli uzimajući u obzir još neke varijable, recimo cijenu nafte , čelika i nekih drugih stvari ili?

  Srdačan pozdrav

  • Nikola

   Bravo majstore sto si uocio ovo , vidis da covek laze.

  • taj dug od 100 milijardi je dug svih drzava koje su “nasledile” dug i on je veci od 45 milijardi Jugoslavije ( kada se podesi za inflaciju) za 50-ak% to je autor rekao.

 • Pingback: Gospodine predsjedniče?! | katkapital()

 • Pingback: ЗБОРУВАЈЌИ ЗА СОЦИЈАЛИЗМОТ НА ТИТО СТИГНАВ ДО МАКЕДОНИЈА | slobodenprostor()

 • Predrag Rajsic

  Pošto vidim da se na više mjesta poteže pitanja računanja realne vrijednosti, evo odgovora što se tiče računanja realne trenutne vrijednosti sume od 20 milijardi dolara iz 1980.: Prvo, treba imati u vidu da postoji više načina da se u obzir uzme činjenica da dolar iz 1980. nema istu vrijednost kao dolar iz 2014. Drugo, bitno je da se uzme u obzir vrijednost resursa koji su mogli da se proizvedu sa tom sumom. Tu je važno uzeti u obzir cijene i produktivnost kapitalnih dobara a ne samo cijene potrošačkih proizvoda.

  Cifra od oko 100 milijardi dolara predstavlja aritmetičku sredinu dvaju brojeva: 117 milijardi i 84.5 milijardi. Oba su izračunata koristeći ovaj online kalkulator http://www.measuringworth.com/uscompare/relativevalue.php. 117 milijardi je vrijednost koju bi resursi u vrijednosti od 20 milijardi dolara u 1980. proizveli u današnjoj ekonomiji. 84.50 je vrijednost koju bi osoba u 2013 trebala imati da bi imala istu poziciju u odnosu na ostale kada se mjeri bruto domaći proizvod po glavi stanovnika koji odgovara vrijednosti od 20 dolara u 1980. Ovo su dvije od najboljih mjera promjene ekonomske vrijednosti resursa kroz vrijeme.

  Opet, napominjem, suština je da, kada govorimo o vrijednosti bilo čega, moramo uzeti u obzir vrijeme. Manje je bitno kolika je egzaktna cifra jer ta cifra zavisi od pretpostavki koje koristimo, ali jedno je sigurno–ma koju cifru da koristimo, ona će biti veća od one iz 1980.

 • Pingback: Jedna morbidna ideologija i nemogućnost ekonomske kalkulacije unutar iste | Tko je John Galt?()

 • Igor

  Predraže pozdrav, super, a što danas imamo?? Juga nije bila dobra, aha, ekonomija na zadaživanju, aha, a što imamo danas! Danas smo ovisni i prirodnom plinu i nafti koji smo nekada proizvodili, stvarno smo imali velike gigante… tipa Končar… A danas nemamo ni to! Jedan je napisao i ismijavao da ni Zastava ni np Končar nisu bili ni Mercedes ni Sony ( i nisu) ali danas nemamo ni to… I mi plaćamo cijenu ratovanja… a neradimo baš ništa..

 • Jovan

  Ljudi , pa on uzima podatke sa wikipedije , pa ne mogu da verujem , ljudi ne slusajte ovo , pa svako moze da napise tekst na wikipediji. Ne mogu da verujem , ja mislio ovo nesto ozbiljno , kad na kraju shvatim sa kim mi ovde imamo posla , sa cetnickom gluperdom. Nije mogao da pronadje prave dokaze , pa je morao da izmisli. Pu mater ti jebem!

 • Katalaksija

  Molimo vas da se pridržavate civilizacijskih normi ophođenja. Svi komentari u kojima se budu vređali učesnici razgovara biće izbrisani.

 • Toni

  Predraže, džaba je ljudima prezentirati činjenice. Njih to ne zanima. Ideologija je njihova slepa vera. Svi ovi podaci su lako dostupni na netu, ali to oni ne žele da čitaju. Jugoslavija je počela da uzima kredite kada su Amerikanci i Englezi prestali da šalju finansijsku pomoć, a prestali su da daju pare kada je Tito krenu sa nesvrstavanjem. Možda razlog prestanka dotacija nije nesvrstanost, ali se vremenski poklapa. Od tada Tito kreće sa uzimanjem ogromnih kredita, a do sloma dolazi kada je pristiglo vreme da se oni vraćaju. Tito je imao sreće da je umro neposredno pre toga.

 • Pingback: O EU, porezima i ostalom | katkapital()

 • Dino

  Neka neko zapiše šta ovaj drug priča, pa ćemo razmotrit kasnije. :D

  Dee baa ljudi, manite se šuplje priče. Jedno je “na papiru”, a drugo kako su ljudi živjeli. O neodrživosti samoupravnog sustava 1980-ih bi se dalo razgovarat.
  O izjednačavanju Bugarske i Jugoslavije se ne bi dalo razgovarat. Nisu ljudi budale da ne znaju kako je tko živio od 45. do 92. godine

  • 1914

   Lepo je objasnjeno na osnovu cega su ljudi lepo ziveli-od kredita,koji deo ti tu nije jasan?I to “lepo zivljenje” je krajnje relativno.Ziveli smo odlicno u odnosu na Madjare i Bugare ali za zapad smo bili prilicno zaostali.Sto se tice,sto kazes,izjednacavanja Jug. i Bugarske,verovatno si mislio na BDP podatke iz teksta koji su podjednaki pa si po tome zakljucio da bi trebali imati isti standard ko i mi u to vreme.To je meni,i kao totalnom laiku,pogresno razmisljanje jer je jedno kolko zaradis a drugo na cega ces to potrositi.Ti i ja mozemo imati istu platu ali ja mogu da je potrosim na recimo drogu a ti recimo kupis kola…

 • Pingback: Jugokomunisti nisu industrijalizirali Hrvatsku! | Tko je John Galt?()

 • Pingback: Komunistički lopovčići su samo preuzeli gotova poduzeća | Neovisni portal()

 • BOSANAC

  Dobro Predraze ,ti to iz sebi sopstvenih razloga umotajes ,da mi progutamo
  Prvo ti namjerno uzimas 1980 i 20 Mld $ duga ,a neuzimas realniji pokazatelj
  1990 -2000 ili 1990- 2015
  I koliko stvarno duga imaju Sve bivse Republike
  Danas, najzaduženija zemlja bivše Jugoslavije je Hrvatska (54 milijarde eura), a slijede ju Slovenija s 42 milijarde eura, Srbija s 26 milijardi eura, Makedonija sa 5,5 milijardi eura i Bosna i Hercegovina sa 3,9 milijardi eura

 • iwo

  Članak je jednostran i očito pokušava dokazati tezu koju je autor već unaprijed u sebi formirao.

  Ako se promatra razdoblje druge Jugoslavije, zašto isticati samo razdoblje eksponencijalnog zaduživanja (1970-80) kada je po svemu jasno da to desetljeće ne predstavlja trend čitavog toga razdoblja?
  Da bi se, naravno, poduprla unaprijed poznata teza.
  Visinu duga treba gledati u odnosu na prihode, jedino tako to ima smisla, a autor to izbjegava, pa tako neće apostrofirati činjenicu da je udio toga strašnoga duga u BDP-u bio svega 20-ak posto. Danas bi to u EU smatrali izuzetno skomnim zaduženjem, gotovo perverzno konzervativnim.
  A poentiranje na (negativnom) trgovinskom balansu kao ključnom argumentu za neodrživost gospodarstva je tanko i za 21 stoljeće presirovo merkantilističko.
  Koliko zemalja danas (ili historijski) zadovoljava takove kriterije? Ex-yu zemlje su po tome bile u daleko neodrživijoj situaciji još prije 10-15 godina, pa eto – nekako su se održale.
  Zašto bi onda ex-yu bila neodrživa?
  Poanta je – nije problem dokazivati neodrživost suvremenih oblika gospodarstva, sva su apsurdna.
  Ono što bi bilo pošteno i znanstveno jest obuhvatiti sve aspekte jednog gospodarstva i njegove specifičnosti, pa onda izvlačiti zaključke.

  • Kekec Srecko

   ne samo na prihode nego i na stečenu imovinu, prava (na naftu), napredno školstvo i zdravstvo… da nije bilo imovine nebi se imalo od čega živjeti i šta pljačkati zadnjih 25 godina… a što autor navodi rat, je smiješno, pa jugoslavija je 45. izašla iz najstrašnijeg rata ikada i iz feudalizma.

  • Predrag Rajsic

   Možda će oo bolje prenijeti poruku koji sam htio poslati: http://predragrajsic.blogspot.ca/2014/04/da-li-je-komsija-kriv-sto-nam-je-crkla.html

 • ekonomista

  Poruka svim komentatorima koji nisu razumeli ovaj sjajan i nadasve jednostavan tekst koji može da razume i domaćica bez osnovne škole: ko nije socijalista u 19-oj nema srca, ko je još uvek socijalista posle 30-e nema mozga. (Bizmark)

 • Betoven

  Tekst obiluje netačnim podacima.

 • Vlada

  “12 milijardi dolara u sklopu Maršalovog plana,(11) ta brojka bledi u odnosu na 47 milijardi dolara koje je Jugoslavija primila kao reparacije za ratnu štetu u Drugom svetskom ratu,(12) što u vidu industrijske opreme što u monetarnom obliku.”

  Fusnotom 12 se pozivate na ”World War II reparations towards Yugoslavia”, gde piše ”the German part is $35,858 billion”, a dalje u tekstu kaže ”Yugoslavia was compensated the total sum of $35,786,118, which represents the value of the old dismantled German factories and other industrial facilities that were transported to Yugoslavia”, dakle Jugoslavija je dobila 36 miliona, a ne 36 milijardi od Nemačke. Citirajući Vaš tekst u jednoj prepisci, doveli ste me u neprijatnu situaciju, jer sam i ja prevideo, računajući da ste proverili podatke na koje se pozivate, da se ne radi o milijardama.
  Ja Vas molim za pojašnjenje.

  • XmE

   Ameri imaju nezgodan običaj da ono što mi zovemo milijarda zovu “bilion” možda odatle? Kad pročitaju bilion neki (većina) prevodilaca prevedu kao bilijarda što je broj za tri decimale (ili hiljadu puta) veći.

 • gordana

  to ne opravdava kasnije gašenje cijele industrije,poljoprivrede i pljačku,koju su izveli pojedinci,a naročito ne opravdava prepuštanje banaka u tuđe ruke.
  Od kuda sada krenuti,a da se ne procesuiraju lopovi i oduzme im se pokradeno,a toga se nitko ne hvata?
  Što je sa lovom na tajnim računima,sa privatizacijama,sa novonastalim tajkunima,koji ostatak populacije tretiraju kao roblje.
  Ako je prije i bilo zaduživanja,nije služilo za bogaćenje par komada gnjusova

  • etel

   Mnogi JUGONOSTALGIČARI jesu čuli da je ekonomija u Jugoslaviji temeljena na dugovima, ali su takođe svedoci da su mnogobrojne fabrike proizvodile I izvozilo se!Ali ZAŠTO se Jugoslavija raspala u tako krvavom ratu? I kakva je ekonomija SADA? Zašto pametnjakovići, poput ovog analitičara nisu uradili nešto konkretno da se ekonomija postavi na zdrave temelje? Jednostavno , pitam :ŠTA JE OVO SADA?
   Niko , ama baš niko ne može reći da je sadašnja situacija posledica loše ekonomije Titove Jugoslavije!!! Posle Titove smrti , postojeća
   infrastructura se mogla ISKORISTITI a ne UNIŠTITI!!!

 • Pingback: Debakl jugoslavenskog komunizma | Tko je John Galt?()

 • Pingback: Ekonomija Titove Jugoslavije: odlaganje neminovnog kraha | Dialogos()

 • Pingback: Реструктура – сигуран излаз » Колапс игара без хлеба()

 • MMatic

  Hvala za zanimljive podatke!

  Slazem s komentatorom ispod da bi bilo suvislije izraziti dug u postotku BDP, kao i deficit. Takodjer, da li imate iste podatke za poslije socijalizma da mozemo usporediti?

 • Здравко Резоновски

  exYU Debt – (пре)Задолженост ?

  https://vid.me/jr46

 • MM

  Odlicna analiza situacije. Interesantno je da nas ovako vidi citav svijet, a samo mi masemo glavom kako su drugi krivi za nase sopstvene greske and neinformisanost. U zemljama koje su ekonomski napredne se uci ovo sve i mi smo prijmer kada objasnjavju sta ce dovesti do pada ekonomije. Prvi korak za nas je da mozda to i priznamo, a kad priznamo onda mozda nesto i popravimo.

 • Stakan

  Ova analiza je opravdana. Jugoslavenska ekonomija je bila falsa, financirana je, kreditirana i održavana od strane zapada putem nesvrstanih. Zadnji novac od podjele među nesvrstanima je stigao 1978. godine u iznosu od cca 6 milijardi USA$. Zapravo je to bilo zadnje putovanje ”Galeba” u Alžir, Maroko i Tunis, ali bez Tita. Taj je novac stajao na Jugoslavenskoj narodnoj banci negdje do 1983/84, kada ga je Marković dobrim djelom usmjerio prema bankama. Od toga novca su kreditirani uglavnom članovi SKJ. I izvoz bivše SFRJ je uglavnom bio usmjeren prema zemljama članicama nesvrstanih a Tito je kao jedan od osnivača bio i jedan od glavnih aktera u svakom pogledu. Jugoslavija kao tampon zona između istoka i zapada i kao umjetna tvorevina saveza država nije mogla biti održiva ne samo zbog ekonomije već i zbog vijerske, kulturne i tradicijske različitosti njenih naroda. Analizirajte život jedne obitelji, mjesta i grada i sve će Vam svima biti jasno.(Iz pouzdanih izvora)

 • Alma la Douce

  Ovako izgledaju ekonomske analize koje služe u političke svrhe.

 • Denis Pinčić

  eto odgovora zašto smo ratovali,da nebi prokazane krivce sa istom energijom na vječnu sramotu uzdigli i u miru možda i konfederacija ostali ali nebi se niko na grobovima bogatia ili skrivao a nove političare bi ranije sa ulice demokratski pozivali na red.Ovako su nas i umorili,i pokrali uz laži svakodnevne bez ikakve odgovornosti.

 • Pingback: Ekonomija Titove Jugoslavije: odlaganje neminovnog kraha | Dialogos()

 • Sloba Milosevic

  У Социјализму је живот био као у рају.