Antifašizam – poslednje utočište nitkova?

You may also like...

 • Brut

  Dobra analiza. Imam samo jednu primjedbu – u analizu nije uključeno razmatranje Španskog građanskog rata, koje je ključno razdoblje za formiranje antifašističke ideološke pozicije. Ta analiza bi pokazala i određene razlike između fašizma i nacizma, koje autor briše, naročito u zaključnom pasusu. Fašizam, naime, ne mora nužno biti rasistički, a niti socijalistički. Dokaz je, prije svega, Mussolinijeva vlada do 1925. (tj. do smjene ministra financija De Stefanija), a kojoj je čak i Mises odao počasti i rekao da ima “civilizacijske zasluge” za sprečavanje širenja komunizma, pa Dollfussova vlada u Austriji, čiji je Mises bio ekonomski savjetnik, a koja je bila žestoko antinacistička, premda fašistička, pa onda Francova Španjolska i Salazarova Portugalija, pa sve do Pinochetovog Chilea. Dakle, sasvim je moguć fašizam koji nije rasistički i koji nije socijalistički. Isključivanje toga iz analize, rekao bih, također je pomalo “antifašističko”. Inače, sve pet.:)

  • Slobodan Radosavljević

   Zahvaljujem se za pohvalu, mada gajim sumnju da je delom posledica nesporazuma, nasporazuma koji uočavam u obrazloženju primedbe. Nadam se da će pohvala ostati i kada se nesporazum razreši. Krivica je moja, jer izgleda da nisam bio onoliko jasan koliko sam mislio da jesam. 

   Prvo – fašizam i nacizam: mislio sam da je jasno da fašizam, kao singularna ideologija, nije podrazumevao rasizam. Nacizam je spoj fašizma i rasizma, njihovo slivanje u jedan amalgam. U tekstu sam pravio razliku, za koju sam mislio da je kontekstualno jasna, između fašizma kao imena za jednu ideologiju i između (proširene) imeničke  upotrebe za strukturni tip ideologija, koja teži da obuhvati sve nekomunističke radikalne kolektivizme, pa čak i sve ideologije različite od ideologije onog koji je to ime upotrebio u generičkom smislu. A fašizam jeste blizak i nacizmu, i komunizmu, i fundamentalizmu, i bilo kojem radikalnom kolektivizmu, jer sve te ideologije imaju istu strukturu: ako u komunizmu klasu zamenite nacijom i izvučete logičke konsekvence dobićete fašizam, ako klasu zamenite rasom dobićete rasizam, i tako dalje. Svaki radikalni kolektivizam može da se transformiše u drugi radikalnikolektivizam jer su identično strukturirani. I u poslednjem pasusu to bi trebalo da je jasno.

   Drugo – fašizam i socijalizam. Ovo može biti u političkom i u ekonomskom smislu. U političkom, ako termin socijalizam uzmemo kao naziv za neradikalni klasni kolektivizam, onda fašizam nije socijalistički. Ako ga uzmemo kao zbirni, žanrovski naziv za bilo koji klasni kolektivizam, opet nije. A ako ga uzmemo kao generički naziv za kolektivizme i kojima je jedan, pojedinačni kolektiv metafizički povlašćen (Italijani, Proleteri, Arijevci, Srbi, …) i među drugim tipovima i u okviru istog tipa, onda fašizam jeste socijalistička ideologija. U ekonomskom smislu fašizam jeste socijalistički – svi teoretičari fašizma su zatupali paternalizam i kritikovali su kapitalizam. Zato je De Stefani i smenjen. 

   Treće – primedba da je Španski građanski rat bitan za istoriju antifašizma potpuno stoji. Trebalo je da ga uključim. Nisam jer bi to zauzelo previše prostora, a moj cilj nije bio prvenstveno prikaz istorije već isticanje činjenice da je antifašizam (antikomunizam, anti-ovo-ili-ono) kvazi-ideološka pozicija i da delovanje s te pozicije može biti samo politikansko. Za politiku je neophodna pozitivna ideologija, a ne kvazi-ideologija. 

   Četvrto – Franko, Salazar, pa i Pinoče, nisu bili fašisti već konzervativci kontinentalnog tipa (a oni se, zbog različite tradicije, razlikuju od anglosaksonskih konzervativaca; uporediti, na primer, De Mestra i Berka). 

 • socio

  Potpuno povrsno i neistoricno, zato se i upada u zabludu da je fasizam nastao iz socijalisticke misli. Preporucujem autoru da procita Drustvene uzroke diktature i demokratije od Beringtona Mura. Drugo, fasizam je korporativisticki model koji podrazumeva postojanje i saradnju medju klasama, te je sustinski suprotan socijalistickom koji je besklasan. 

  • Slobodan Radosavljević

   Pošto niste pominjali antifašizam, nije preterano optimistično da se nadam da se slažete s onim što sam o njemu rekao.
   Pretpostavljam da ste mi redukcionističku knjigu jednog sociologa, od preko petstotina strana, preporučili kao primer istoričnosti zbog obima, nasuprot tekstu od par strana?

   Greškom ste ispustili da mi navedete primer za opozit površnosti, pa bih iskoristio priliku da ja vama preporučim da ponovo pročitate tekst, a da pritom obratite pažnju i na ono što piše. 

   Fašizam i klasni socijalizam se razlikuju – na manifestnom planu. Suštinski – imaju identično strukturirane ideologije. Između zastupnika tih ideologija postoji vrlo emotivna netrpeljivost. Ukratko – “narcizam malih razlika”.

 • bluzer

  Sto se tiče ove analize ona je odlicna, primjetio sam da pisac kroz maglu naglasava da je mozda u ex-yu nacizam i fašizam odmjenili komunizam poslije raspada iste. Sa obzirom na pomnu analizu dalo bi se zakljuciti da u titovoj jugoslaviji nije ni bio komunizam nego neka umotana verzija nacizma. prema svim parametrima da su nacizam i fašizam staleška društva zašto onda zatvaramo oci kada je rec o jugoslaviji koja je takodje imala neki oblik istog. Rudari, studenti, penzioneri… i kao takvima odredjena politička uloga, isto sranje drugo pakovanje. Moje mišljenje, ako je upošte bitno i relevanto, je da Tito i spanski borci od pocetka rade za njemacke tajne sluzbe da bi se pobuna jugoslaviji koja je izazvana terorom NDH jeftino okoncala, tj. bez značajnih njmačkih akcija. Odma su raslojili jugoslovensku vojsku i poveli gradjanski rat i teror protiv stanovnistva. Jedna stvar mi nije jasna, a to nikako nemoze biti slucajno da su svi istaknutiji srbi u partizanima na početku rata i u periodu podjele sa jugoslovenskom vojskom bili djeca popova i bogatih srba. zar je komunizam njihova opcija kao takvima? da nezaboravim i ostale,a to su zatvorenici lepoglave…. zanimljivo je to da je NDH drzava morala da procesuira prema njemackoj uredbi sve zločince nad srbima, što je i učinila tako što je oko 350 koljača smjestila u zatvor lepoglavu. Zar Tito nije imao preca posla nego da oslobađa te koljače i ponekog osuđenika od prije rata? neki će reći trebalo mu proletera, pa zašto ih nije oslobodio u jasenovcu…. a na putu za lepoglavu je prosao par kilometara od jasenovca. 
  Sve ovo je jedna naša tuga, zato i ANTIFAŠISTIČKA BORBA kao parola je dovedena do ludila. Jer ko kaže drugačije imaće posla sa milionima zaludjenika…… i tako nastade autocenzura :D
  Živjela Istorija 

  • Slobodan Radosavljević

   Ovaj tekst je posvećen antifašizmu, ne političkoj analizi istorije ex-YU prostora. Ali, teorijsko-analitička aparatura se može primeniti i na to. Da bih ostao u prostornim okvirima jednog komentara, daću samo par opaski.

   Prvo, Jugoslovenski ratovi jesu vođeni između strana zaogrnutuh ideologijama koje su se konstituisale transformacijama prethodno vladajuće komunističke ideologije. Partizanski general Tuđman je usvojio nacističku transformaciju, komustički aparatčik Milošević je koristio sinergički spoj komunizma i fašizma, a u Bosni su bile dominantne varijacije prožete religioznim fundamentalizmom i/ili one direktno preuzete iz komunističkih udžbenika. Zločini su bili direktna posledica tih i takvih udžbenika. Uzmimo primere srpskih zločina: u Srebrnici je Mladić samo ponovio obrazac partizanskih masovnih zločina iz 1945, samo ovog puta ne u ime potlačene revolucionarne klase već u ime ugroženog pravoslavno-srpskog kolektiva. Paravojne formacije su palile i klale ugledajući se na četnike prikazane u komunističkim udžbenicima, ne na istorijske četnike ravnogorskog pokreta (inače, general Mihailović je bio ogorčen protivnik i fašizma Ljotića i partizanskog komunizma, sa kojima se rastao kada su počeli da naglašavaju revolucionarnu borbu nauštrb borbe protiv okupatora; nažalost bio je slab lider i, iako dobar taktičar, očajan strateg).

   Drugo, nije bilo jugoslovenskog nacizma, jer nije postojala ni jugoslovenska nacija. Uprkos naporima kralja Aleksandra i Tita, nije dovršeno stvaranje jugoslovenske nacije. Da je zajednička država opstala još par generacija, možda bi i bila formirana ta nacija (nacije mogu biti strukturirane i kolektivistički, i individualistički i konzervativno), u konteksu neke druge ideologije. Pošto je tokom komunističke vladavine jugoslovenstvo bilo izgrađivano na temeljima socijalizma, sa njegovim urušavanjem ono je izgubilo tlo pod nogama. Opstalo je samo u svesti onih ljudi koji su jednim psihotičnim gestom odbili da priznaju realnost ostavši da žive u socijalističkoj prošlosti, i u svesti onih koji romantizuju period u kome su bili mladi.

   Treće, nerealno je delovanjima tajnih službi pripisivati oblikovanje istorije, još manje Istorije. Njihovi napori u tom pravcu mnogo češće završe neuspehom. A kada uspeju to se svodi uglavnom na podsticanje i ubrzavanje onog što bi se verovatno i inače dogodilo (britanska tajna služba i puč od 27. marta), a ređe kao jezičak na vagi (nemačka tajna služba i Lenjinov povratak u Rusiju 1917). Ovo drugo je kao kada vam vaš desetogodišnji sin pomogne da izgurate kamion iz bare u kojoj se zaglavio – ne biste uspeli bez njega, ali nije realno da se hvalite kako je vaš sin izgurao kamion.

 • draganp

  ” Uzmimo primere srpskih zločina: u Srebrnici je Mladić samo ponovio obrazac partizanskih masovnih zločina iz 1945, samo ovog puta ne u ime potlačene revolucionarne klase već u ime ugroženog pravoslavno-srpskog kolektiva. Paravojne formacije su palile i klale ugledajući se na četnike prikazane u komunističkim udžbenicima, ne na istorijske četnike ravnogorskog pokreta (inače, general Mihailović je bio ogorčen protivnik i fašizma Ljotića i partizanskog komunizma, sa kojima se rastao kada su počeli da naglašavaju revolucionarnu borbu nauštrb borbe protiv okupatora; nažalost bio je slab lider i, iako dobar taktičar, očajan strateg).”
  Tako je to u Srbiji. Čim malo zagrebeš liberala, iz njega iskoči četnik.

  • Slobodan Radosavljević

   Koji “četnik”? Bilo je i “četnika” koji odgovaraju opisu iz komunističkih udžbenika, i onih koji su se ugledali na kreature iz tih udžbenika, i onih iz Prvog rata, i onih iz Ravnogorskog pokreta, i onih iz Ljotićevog pokreta, i mnogih drugih sa međusobno isključivim ideologijama… Ako svaki tip metaforički predstavimo kao skup, nihov presek je prazan skup, a njihova unija je besmisleni konglomerat svega i svačega. Ne mogu se povezati, bez učitavanja, čak ni pomoću Vitgenštajnovih “porodičnih sličnosti”.
   Ratko Mladić je komunistički oficir, sa komunističkim manirima i obrascima razmišljanja i delovanja, a sa tzv. “patriotskim” sadržajem. Njegovi ratni zločini ponavljaju metodologiju partizanskih ratnih zločina. Kao “četnik” mogao bi eventualno da se uporedi sa Kostom Pećancem, koga je sud Kraljevske vojske u otadžbini osudio na smrt upravo zbog onog što se danas zove – ratni zločini. 
   Iako nisam rojalista neću da negiram činjenicu da je Ravnogorski pokret jedini u svom vremenu bio koliko-toliko kompatibilan sa građanskim vrednostima. 

 • Plik

  Nije toliko problem u antifašizmu već u onima koji su ga zloupotrebili. Na facebook-u sam pre nekoliko godina postao član grupe ,,Antifašisti”.  Mislio sam da je to grupa koja se bori protiv diskriminacija nosioca nevoljnih karakteristika. Nevoljne karakteristike su one koje se voljom ne mogu promeniti (ili je menjanje vrlo teško i bolno). To su: rasa, pol, seksualna orijentacija, starost ili fizičke karakteristike. Ali naravno ne i ideološka pripadnost. U demokratiji ideologija uvek može, sme i mora da se usavršava ili preispituje.
      Na žalost administratori pomenute grupe dali su sebi za pravo da pišu i ,,Smrt kapitalizmu” i ubace ekonomsku orijentaciju u šinjel zločina. To je bezobrazluk i odmah sam napustio grupu.
      Drugim rečima ekonomski levičari dali su sami sebi za pravo da imaju monopol nad antifašizmom. Oni su ti koji rabe taj termin. Kao što su vernici SPC i mrzitelji zapada, muslimana, Hrvata i Albanaca, sebi dali pravo da rabe termin srpstvo.
      Šta treba raditi? Odustati od termina i prepustiti ih njima? Ne. Na svaki mogući način treba ih ispravljati i opominjati da nemaju pravo nad monopolom nad terminom. Antifašizam nije samo ideologija ekonomskih levičara već i prokapitalsita koji ne pristaju na diskriminaciju nekoga zato što je Rom, gej, invalid itd.

  • Slobodan Radosavljević

   Načelni problem s antifašizmom jeste upravo to što nije u pitanju ideologija, i time je antifašistički stav podložan svojatanju bilo koje ideologije, uključujući i fašizam, a i rasizam (s argumentacijom da rasisisti nisu fašisti, da je rasa a ne nacija esencija pojedinaca i kriterijum vrednovanja pojedinaca). Kada se neko ideološki pozitivno izjasni (npr. ja sam liberal) jasno je šta zastupa, a šta ne može zastupati ako ima određenu ideologiju. Za liberala/libertarijanca se podrazumeva i antifašizam, i antikomunizam, i antirasizam, etc, jer to sledi iz ideologije liberalizma. Negativna izjašnjavanja se mogu lako međusobno stopiti – npr, ANTIfašizam i ANTIkapitalizam imaju jednu jedinu zajedničku odliku – prefiks ANTI. Plitkim umovima je to dovoljno da ih poistovete, bez obzira na to što je kapitalizam nespojiv s diskriminacijom pojedinaca – on pretpostavlja slobodne pojedince da bi mogao da postoji. Drugi problem je istorijsko-upotrebni – antifašizam se koristio kao smokvin list za komunizam, kao njegovo moralno opravdavanje, jer sam komunizam svaku etiku proglašava “lažnom svešću”, pa time i ne može imati etiku. Umesto etike kod komunista stoji revolucija. 

 • Maxov Max

  Fasizam je kapitalizam plus ubistvo.Fašizam je bio politički pokret koji je vladao Italijom od 1922. do 1943. pod vodstvom Benita Mussolinija. Talijanski su fašisti isticali svoju naciju iznad drugih, vladali su diktatorski, gušili su političke i građanske slobode te vodili osvajačku vanjsku politiku…..Najkraće, fašizam je dno dna,idiotizam……http://zlj13051967.wordpress.com/

  • nebanesc

   Ja bih pre rekao da je fasizam socijalizam plus nacionalizam plus ubistvo . Kapitalizam definisan kao privatna svojina plus sloboda ugovaranja nema nikakve veze sa korporativizmom, etatizmom, militarizmom, imperijalizmom, firerizmom, gusenjem gradjanskih i politickih sloboda….. Sve te odlike su svojstvene socijalizmu.

   • Wayne

    Komunizam, socijalizam plus internacionalizam plus ubojstvo.

  • Slobodan Radosavljević

   Maxov Max, imate problemem s činjenicama: fašizam je eksplicitno antikapitalistički – proverite sami kod autora koji su zastupali fašizam šta zastupaju, kod Musolinija i njegovih teorijskih apologeta, ili kod Dž. S. Barnsa, generalnog sekretara Međunarodnog centra za fašističke studije i autora “The Universal Aspects of Fascism” (1929) i “Fascism” (1931)… To je, sada odbačeni, član porodice socijalističkih ideologija.

   • Maxov Max

    @Slobodan Radosavljević:ajde ti prvo malo istrazi kakve veze ima fasizam sa kapitalizmom,pa ako ti onda ne bude jasno,onda cu ti ja to morati da objasnisnim…..nije Musolini fasizam…..nego je fasizam=kapitalizam….

    • Slobodan Radosavljević

     Maxov Max, da ste se potrudili da se bar malo uputite u logiku, kao i u fašističku literaturu i u istorijsku literaturu o fašizmu, da ste istražili činjenice umesto da ih proglašavate, ne biste se javno sramotili poistovećujući jednu političku ideologiju (fašizam) sa njoj nekompatibilnim (fašistički teoretičari zastupaju ekonomski model korporativizma) ekonomskim poretkom (kapitalizam, iliti model slobodnog tržišta). Pretpostavljam da zastupate neki drugi oblik kolektivizma, a koji podrazumeva neki treći ekonomski model, i da otud pravite logičku grešku poistovećivanja negacije sa onim šta se negira? No, kako god, ako želite da nastavim da vam objašnjavam osnovne stvari, nema problema – javite mi se da se dogovorimo oko cene za časove.

     • mica

      lepljenje etiketa i proglasavanje nekog za neznalicu kako bi ga diskvalifikovali je ista matrica koju kritikujes kad govoris o prisvajanju antifasizma od strane komunista g-dine radosavljevicu

     • Ljubo Bakula

      A šta da mu odgovori nakon ovog bisera: “nije Musolini fasizam…..nego je fasizam=kapitalizam….” ?

  • Wayne

   S druge strane komunizam promovira slobodu, bratstvo i jednakost ali neki su jednakiji od drugih, guši se individualnost i podređuje se prosjeku. Ukratko komunizam je dno, dna, priglupa utopija za čije sprovođenje umiru milijuni ljudi, što zbog političke nepodobnosti, što zbog gladi uslijed priglupih reformi, poput “velikog skoka naprijed”.

 • QWERTY

  BRAVO SVAKA ČAST NA TEKSTU!!!

 • boris krokar

  Sjajan tekst. Hvala.

 • mica

  fasizam i komunizam su po autoru isto-potpuna trivijalnost…..ili

 • mica

  totalno trivijalan text-posebno klasificiranje fasizma kako bi se isti ispeglao i usput zjednacio sa komunizmom-ovo je intelektualni dilentatizam…..

  • Igor

   Ajde malo prouči kako je nastao fašizam, koja su njegova načela i načini sprovođenja i održavanja. Sličnosti sa komunizmom su zastrašujuće isto i kapitalizmom.

 • Godzilla

  Samo iznošenje podatka da su Nemačka i SSSR potpisali Pakt o nenapadanju kao potvrde da su socijalizam i fašizam isti (slični) dovoljno govori o površnosti i diletantizmu ovog članka. Svaki, malo ozbilniji, istoričar zna da su sovjeti pakt potpisali tek pošto su Englezi i Franzuci odbili da potpišu savezništvo sa SSSR-om.

  • Maxov Max

   Koje gluposti…procackaj malo internet zasto je potpisan taj pakt….

  • Wayne

   Nacionalsocijalizam nije fašizam.

   Komunizam, fašizam, nacionalsocijalizam u nekim stvarima imaju dodirne točke i sličnosti a u drugima su u potpunosti suprotstavljeni.

 • Mark

  A šta fali četnicima, baš je lepo biti četnik. Nego, da smo bili pametni ne bi u 21. veku prolazili iz tranzicije iz komunizma u kapitalizam, nego bi bili razvijeno gradjansko kapitalističko društvo, čemu sada (ponovo) težimo, i ne bi danas prolazili kroz probleme koje bismo prevazisli ili evoluirali pre 50/60 godina. Politički ekonomisti su sa sigurnošću procenili da bi čak i tada ekstremno zaostala Rusija bila danas bogatija da je ostala kapitalistička. Ekonomija zasnovana na komunističkom obliku pre svega industrijalizacije koja je sprovodjena nije imala utemeljenje u prirodnom razvitku, što se i pokazalo njenim urušavanjem kao kule od karata.

  I to fanatičko forsiranje titoističke propagande po pitanju četnika je jednostavno isto tako, kao i sve druge oblike tog nakaradnog režima, pregazilo vreme. Svelo se na nekoliko kvazi istoričara, nekoliko agresivnih javnih delatnika, i na nekoliko novinara, uglavnom poreklom iz “bratskih” nam republika. Ta priča je sama po sebi jalova, ali (još uvek) dovoljno prisutna da troši uzalud društvenu energiju.

 • Maxov Max
 • Wayne

  Problem s antifašizmom je taj što temelji svoj identitet na negaciji, ako nema fašista, treba ih izmisliti.

  Za liberala/libertarijanca se podrazumeva i antifašizam, i antikomunizam, i antirasizam, etc, jer to sledi iz ideologije liberalizma

  Liberali su anti-rasistički rasisti. Ignoriraju postojanje rasa, ali uvode afirmativne akcije za crnce. Također govore o “bijeloj privilegiji” iako smatraju kako su rase “društveni konstrukt”.
  Puni su kontradikcija.

 • Wayne

  Rasizma je bilo i bit će, pogotovo u multikulturalnim društvima gdje takve razlike dolaze do izražaja. Rasist može biti bilo tko i ne mora nužno biti fašist i nacionalsocijalist.

  prokapitalsita koji ne pristaju na diskriminaciju nekoga zato što je Rom, gej, invalid itd.

  Prokapitalisti ne pristaju niti na “pozitivnu diskriminaciju” nego su za meritokraciju. Za antifašiste je protivljenje “pozitivnoj diskriminaciji” pretpostavljam “fašizam”.
  Da ne spominjem protivljenje masovnoj afroazijskoj imigraciji, to je za antifašiste čisti fašizam jer tko je vidio da netko želi sačuvati svoj identitet i kulturu.

 • Mahniti Tapir

  Majke ti, 1/1 ista priča ovdje u Hrvatskoj. Ako si protiv financiranja kojekakvih sranja (tzv. “neovisni mediji”) iz proračuna, odmah si fašist. Ono, neki blog za LGBT zajednicu i dobije 100.000 kuna godišnje. Pa radi do 16h pa onda piši blog…

  Politički spektar se sastoji od ljevice do ekstremne ljevice, a centar i desnica (pogotovo) desnica praktično ne postoje. Jedina razlika je u stavu prema partizanima. Paradoksalno, najsocijalističkije razmišljaju “najdesnije” stranke (tipa raznih HSP-ova i sl.).
  Oni koji su po “općepoznatoj” podjeli “ljevica” su oni koji u partizane/komuniste uzdižu u nebo. E, oni su antifašisti™.
  Ukoliko se netko usudi reći da su partizani/komunisti činili zločine (masovna ubijanja bez suda, protjerivanja (pola milijuna Nijemaca, 200.000 Talijana, itd.), zatvaranja političkih protivnika itd.), vi ste onda ustaša i fašist.
  Sve drugo je nebitno.

  Al’ dobro, stvari idu polako na bolje jer je u zadnje 3 godine sve više organizacija i komentatora s ove naše, desne pozicije (tipa Luka Popov sa KatKapital, Tko je John Galt, Nenad Bakić, Borislav Ristić, pa organizacija Lipa, cijeli novi konzervativni pokret itd.)

  A isto tako, čini se da bi ova vlada mogla imati tendenciju deregulacije i smanjivanja države. U ova dva mjeseca su ukinuli dva parafiskalna nameta, iako se još nisu ni sami posložili, proračun naravno, nisu mogli bitno mijenjati kad im je “zadan”, ali do ovog vremena iduće godine ćemo puno više znati. Do tada bi trebalo biti provedeno dosta deregulacija, a sa idućim proračunom će sve biti jasno jel’ idu dalje u u etatizam ili prema slobodi.

  • LUSTRACIJA

   Antifašizam ne postoji, postoje samo različite opcije fašizma, a jednu od najkrvoločnijih, najzvjerskijih, najbrutalnijih i najfašističkijih opcija provodili su upravo samoproglašeni “antifašisti” na čelu sa zločincem titom koji se nalazi na listi među prvih deset Svjetskih zločinaca i krvnika. Sva povijest iz IISvj. rata koju su pisali samoproglašeni “antifašisti” lažna je i temelji se na legendama, lažima i mitovima. Isti fašisti, zločinci, krvnici, koljači, ubojice,silovatelji i pljačkaši sa istim fašističkim i zločinačkim obilježjima petokrakom i kokardom koji su ’41 napali NDH napali su i Hrvatsku ’91 kao i ministra Hasanbegovića 2016. Da su nas te povampirene srbočetničkokomunističkoudbaškopartizanske zločinačke i fašističke spodobe i avetinje pobijedile ’95 pisali bi iste laži i lažnu povijest o Hrvatskoj, ZNG, HV i Hrvatskim Braniteljima isto kao što su pisali laži i lažnu povijest o NDH i USTAŠAMA. Ako se već spominje antifašizam onda su u Hrvatskoj jedini antifašisti USTAŠE i HRVATSKI BRANITELJI jer su ustali protiv srpskog fašizma i višestoljetnih srpskih pretenzija na Hrvatski teritorij.

   http://kamenjar.com/igor-vukic-ndh-i-zavnoh-u-ustavu-bi…/