Kosovo, Srbija i carinski rat – ili kako se obračunati sa balkanskim piromanima

You may also like...

  • Mica

    “Još je živo seća­nje na repre­siju i nepravdu držav­nog apa­rata Srbije.”

    Ako autor ima vise od 17-18 god, onda bi trebao da se malo raspita o skorasnjoj istoriji, a na da odvali ovakvu glupost. Jer, sad se ceo rad moze shvatati neozbiljim – ko moze da izrekne ovakvu nebulozu, verovatno mu je ceo rad takav…